Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 1ου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Αλεξανδρούπολης

  • EDU099
  • Αρχείο
  • 1986-2007

Βιβλία ύλης, βιβλία φοιτήσεως, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι γραπτών δοκιμίων μαθητών, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

1ο Επαγγελματικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης