Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Δικαστικά Μυκόνου

  • Αρχείο
  • 1840-1917

Αποφάσεις, πρακτικά, εκθέσεις, αναπλειστηριασμοί κτημάτων – συμβολαιογραφικά:
1) 1840 – 1842: Εισαγγελία Σύρου.
2) 1850 – 1869: Πταισματοδικείο – Ειρηνοδικείο – Αποφάσεις – Πρακτικά.
3) 1860 – 1890: Λυτά Έγγραφα – Ειρηνοδικείο – Πταισματοδικείο.
4) 1870 – 1892: Πλειστηριασμοί – Δικογραφίες – Δημόσιος Κατήγορος – Βιβλίον Εξερχομένων Εκθέσεων Ειρηνοδικείου.
5) 1893 – 1899: Αποφάσεις – Εκθέσεις.
6) 1833 – 1917: Αναπλειστηριασμοί κτημάτων – Συμβολαιογραφικά – Λυτά έγγραφα – Ειρηνοδικείο – Πταισματοδικείο.
Η αρίθμηση παραπέμπει στα κουτιά

Ειρηνοδικείο Μυκόνου