Εμφανίζει 5 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 1ου Λυκείου Πρέβεζας

  • GR GRGSA-PRE EDU001.01
  • Αρχείο
  • 1975-2003

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πρακτικών, προσκλήσεων, ημερολόγιο, ταμείου, βοηθητικό ειδικού ελέγχου, μαθητολόγιο.

1ο Λύκειο Πρέβεζας

Αρχείο 1ου Λυκείου Πρέβεζας

  • GR GRGSA-PRE EDU001.05
  • Αρχείο
  • 1930-2003

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ταμείου, βιβλία πρακτικών, βιβλία καταγραφής προσωπικού, ημερολόγιο διευθυντή, καταγραφή κινητών περιουσιακών στοιχείων & αρχείου, κατάλογος βιβλίων, βιβλίο προσκλήσεων, βιβλία μισθοδοσίας προσωπικού

1ο Λύκειο Πρέβεζας

Αρχείο 1ου Λυκείου Πρέβεζας

  • GR GRGSA-PRE EDU001.02
  • Αρχείο
  • 1946-1977

Βιβλίο ειδικου ελέγχου, τίτλοι μαθητών (ενδεικτικά, απολυτήρια δημοτικού, έγγραφα μεταγραφών), αλληλογραφία σχετικά με θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού.

1ο Λύκειο Πρέβεζας