Εμφανίζει 3 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
'Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Γενικής Κλινικής Κλεάρχου Σάπκα

  • GRGSA_LAR BLA002.01
  • Αρχείο
  • 1960 - 2003

Το αρχείο αποτελείται από αλληλογραφία (1966 - 1968), ταμειακά δικαιολογητικά (1969 -1990), δικαιολογητικά γιατρών (1985), δικαιολογητικά εξόδων (1965 - 1968), κρατήσεις και αποδοχές από ασφαλιστικά ταμεία (1985-1999), Ι.Κ.Α (1966-1992), Τ.Ε.Β.Ε (1976-1986), ημερολόγια διαφόρων πράξεων (1960-1989), βιβλία ταμείου (1960-1992), βιβλία ημερολογίου (1960-1983), βιβλία απογραφών (1960-1984), καθολικά (1960-1992), βιβλίο δημοσίων υπαλλήλων (1986-1996), βιβλία εξόδων (1968-1984), βιβλία και ευρετήρια χρεωστών πιστωτών (1960-1992), δικαιολογητικά οικονομικής εφορίας (1967-1990), μεριδολόγια ασθενών και ευρετήρια (1960-1995), μεριδολόγια παρακλινικών εξετάσεων ιατρών (1964-1996), βιβλίο αδειών προσωπικού (1977-1992), αναγγελίες πρόσληψης μισθωτών (1979-1991), βιβλία αμοιβών και δαπανών ιατρών (1960-1967), μισθοδοτικές καταστάσεις (1960-1962), βιβλίο καταγραφής ασθενών ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (1991-1997), μητρώα εισόδου-εξόδου ασθενών (1960-1996), μητρώα ασθενών (1976-1987), μητρώο χειρουργείου (1981-1990), βιβλία εγχειρήσεων (1964-1969), βιβλία γενικής περιγραφής χειρουργικών περιπτώσεων (1978-1981), βιβλίο χειρουργείου ΩΡΛ (1975-1988), βιβλίο ακτινολογικών καταστάσεων (1970-1998), βιβλίο εργαστηριακών ευρημάτων (1978-1979), ιστολογικές εξετάσεις (1960-1995), καρτέλες ασθενών (1990-1995), βιβλίο λογοδοσίας της κλινικής "Ευτύχιος Πατσίδης" (2002-2003).

Γενική Κλινική Κλεάρχου Σάπκα

Αρχείο Τυροκομείου Αποστόλου Γ. Αθανασίου

  • GRGSA_LAR BLA003.01
  • Αρχείο
  • 1905 - 1991

Το αρχείο αποτελείται από σχέδια τυροκομείου, βιβλίο αντιγραφής επιστολών και αντιγράφων κοστολογίων (1984 -1991), εισερχόμενη-εξερχόμενη αλληλογραφία (1965-1989), βιβλίο ταμείου Απ. Αθανασίου (1983-1984), φάκελο με αποδείξεις (1965-1991), φακέλους Δημοσίου Ταμείου (1972-1979), 16 μπλοκ αποδείξεων πληρωμής γαλακτοπαραγωγών (1976-1984), δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (1972-1983), σημειώματα υπολογισμού και εκκαθάρισης φόρου (1977-1983), βιβλίο μισθοδοσίας Απ. Αθανασίου (1977-1985), βιβλίο καταγραφής εισφορών ΙΚΑ (1980-1982), βιβλίο εσόδων (1968-1972), βιβλία αγορών (1953-1967), βιβλίο καταγραφής εισαγωγών εξαγωγών (1984), τίτλους αποθήκευσης γάλακτος (1977-1983), ημερολόγια μεταφοράς γάλακτος και δελτία αποστολής εμπορευμάτων (1978), μεριδολόγια γάλακτος Απ. Αθανασίου (1963-1990), βιβλίο καταγραφής κτηνιατρικών ελέγχων (1986), μισθολόγια ΙΚΑ Ν. Αθανασίου (1977-1980), βιβλία αγορών Ν. Αθανασίου (1956-1981), μεριδολόγια Ν. Αθανασίου (1964-1981), βιβλίο ταμείου αποθήκης καπνού Αθ. Δ. Καψάλη (1905-1907).

Τυροκομείο Αποστόλου Γ. Αθανασίου

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Αργολίδας

  • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.030.001
  • Αρχείο
  • 1955 - 1990

Βιβλία αλληλογραφίας, πρακτικών, μητρώων, φάκελοι αλληλογραφίας, εγκυκλίων, μαθητείας, μετανάστευσης, ανεργίας και επιδομάτων οικογενειακών, Ι.Κ.Α., οικονομικών κ.ά.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Υπηρεσία Νομού Αργολίδας