Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Κριάρης, Κων.
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Συλλογή Αριστείδη Κριάρη

  • GRGSA-IAK COL014.01
  • Αρχείο
  • 1858 – 1915

Έγγραφα, επιστολές, έντυπα κ.λ.π. (επιστολές Ελ. Βενιζέλου, εκστρατεία Ηπείρου, 1912, πρακτικό 1897, κατάδοση Αρχηγού Κων. Κριάρη)