Εμφανίζει 10 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Οθωμανική Αρχή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
"Turcica"
"Turcica"
Βακουφικοί κώδικες (Οθωμ.)
Βακουφικοί κώδικες (Οθωμ.)
Βεράτια (Οθωμ.)
Βεράτια (Οθωμ.)
Βεράτια (Οθωμ.)
Βεράτια (Οθωμ.)
Κτηματολογικοί κώδικες βακουφιού Γαζή Εβρενός (Οθωμ.)
Κτηματολογικοί κώδικες βακουφιού Γαζή Εβρενός (Οθωμ.)
Κτηματολόγιο χωρίου Ντράτσκο (Οθωμ.)
Κτηματολόγιο χωρίου Ντράτσκο (Οθωμ.)
Συλλογή Χατζή
Συλλογή Χατζή
Συλλογή οθωμανικών τίτλων και πιστοποιητικών
Συλλογή οθωμανικών τίτλων και πιστοποιητικών
Τίτλοι ιδιοκτησίας
Τίτλοι ιδιοκτησίας
Τίτλοι ιδιοκτησίας Αριδαίας
Τίτλοι ιδιοκτησίας Αριδαίας