Εμφανίζει 261 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Τμήμα Έβρου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο 1/θέσιου Νηπιαγωγείο Λακκώματος
Αρχείο 1/θέσιου Νηπιαγωγείο Λακκώματος
Αρχείο 10ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 10ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 10ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 10ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 10ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο 10ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο 11ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 11ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 11ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 11ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 12ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 12ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 13ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 13ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 14ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 14ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 15ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 15ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 16ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 16ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 17ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 17ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 18ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 18ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 19ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 19ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 1ου Γενικού Λύκειο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 1ου Γενικού Λύκειο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 1ου Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 1ου Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 1ου Γυμνάσιο Διδυμοτείχου
Αρχείο 1ου Γυμνάσιο Διδυμοτείχου
Αρχείο 1ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 1ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 1ου Δημοτικό Σχολείο Νέας Βύσσας
Αρχείο 1ου Δημοτικό Σχολείο Νέας Βύσσας
Αρχείο 1ου Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου
Αρχείο 1ου Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου
Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείο Νέας Βύσσας
Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείο Νέας Βύσσας
Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο 1ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο 1ου Πειραματικού Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)
Αρχείο 1ου Πειραματικού Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)
Αρχείο 1ου ΤΕΕ (ΕΠΑΛ) Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 1ου ΤΕΕ (ΕΠΑΛ) Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 20ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 20ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 21ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 21ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 2ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο 2ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Αρχείο 2ου Γυμνάσιο Ορεστιάδας "Γεώργιος Βιζυηνός"
Αρχείο 2ου Γυμνάσιο Ορεστιάδας "Γεώργιος Βιζυηνός"
Αρχείο 2ου Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Αρχείο 2ου Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου
Αρχείο 2ου Δημοτικό Σχολείο Νέας Βύσσας
Αρχείο 2ου Δημοτικό Σχολείο Νέας Βύσσας
Αρχείο 2ου Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου
Αρχείο 2ου Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου
Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 2ου Πειραματικού Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)
Αρχείο 2ου Πειραματικού Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)
Αρχείο 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Αρχείο 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Αρχείο 3ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 3ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 3ου Δημοτικό Σχολείο Νέας Βύσσας
Αρχείο 3ου Δημοτικό Σχολείο Νέας Βύσσας
Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο 3ου Πειραματικού Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)
Αρχείο 3ου Πειραματικού Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)
Αρχείο 4ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Αρχείο 4ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Αρχείο 4ου Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 4ου Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 4ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 4ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 4ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 4ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 4ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο 4ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο 5ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 5ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 5ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 5ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 6ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 6ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 6ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 6ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 6ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο 6ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο 7ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 7ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 7ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 7ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 7ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο 7ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο 8ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 8ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 8ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 8ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 8ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο 8ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο 9ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 9ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 9ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 9ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης
Αρχείο 9ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο 9ου Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Αρχείο Α' Παιδικού Σταθμού Δήμου Αλεξανδρούπολης
Αρχείο Α' Παιδικού Σταθμού Δήμου Αλεξανδρούπολης
Αρχείο Αγρονομείου Αλεξανδρούπολης
Αρχείο Αγρονομείου Αλεξανδρούπολης
Αρχείο Αγρονομείου Διδυμοτείχου
Αρχείο Αγρονομείου Διδυμοτείχου
Αρχείο Αγρονομείου Ορεστιάδας
Αρχείο Αγρονομείου Ορεστιάδας
Αρχείο Αγρονομείου Σουφλίου
Αρχείο Αγρονομείου Σουφλίου
Αρχείο Αγροτικού Ιατρείου Λυκόφωτος
Αρχείο Αγροτικού Ιατρείου Λυκόφωτος
Αρχείο Αγροτικού Ιατρείου Τυχερού
Αρχείο Αγροτικού Ιατρείου Τυχερού
Αρχείο Αστυνομικού Σταθμού Λευκίμης
Αρχείο Αστυνομικού Σταθμού Λευκίμης
Αρχείο Αστυνομικού Σταθμού Πέπλου
Αρχείο Αστυνομικού Σταθμού Πέπλου
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Τυχερού
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Τυχερού
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Φερών
Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Φερών
Αρχείο Β' Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Αλεξανδρούπολης
Αρχείο Β' Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Αλεξανδρούπολης
Αρχείο Γ' Παιδικού Σταθμού Δήμου Αλεξανδρούπολης
Αρχείο Γ' Παιδικού Σταθμού Δήμου Αλεξανδρούπολης
Αρχείο Γενικού Λύκειο Σαμοθράκης
Αρχείο Γενικού Λύκειο Σαμοθράκης
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου
Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου
Αρχείο Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
Αρχείο Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
Αρχείο Γραφείου Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Αρχείο Γραφείου Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
Αρχείο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας
Αρχείο Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας
Αρχείο Γραφείου Συγκοινωνιών Ξάνθης
Αρχείο Γραφείου Συγκοινωνιών Ξάνθης
Αρχείο Γυμνάσιο Κυπρίνου
Αρχείο Γυμνάσιο Κυπρίνου
Αρχείο Γυμνάσιο Πέπλου
Αρχείο Γυμνάσιο Πέπλου
Αρχείο Γυμνάσιο Φερών
Αρχείο Γυμνάσιο Φερών
Αρχείο Δ' Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Αλεξανδρούπολης
Αρχείο Δ' Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Αλεξανδρούπολης
Αρχείο Δήμου Αλεξανδρούπολης
Αρχείο Δήμου Αλεξανδρούπολης
Αρχείο Δήμου Τυχερού
Αρχείο Δήμου Τυχερού
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Άβαντα
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Άβαντα
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Άρζου
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Άρζου
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Αβδέλλας
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Αβδέλλας
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Αισύμης
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Αισύμης
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Αμμόβουνου
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Αμμόβουνου
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Αμφιτρίτης
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Αμφιτρίτης
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Ασπρονερίου
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Ασπρονερίου
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Βρύσσης
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Βρύσσης
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Γαλήνης
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Γαλήνης
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Δαδιάς
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Δαδιάς
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Δικαίων
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Δικαίων
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Διλόφου
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Διλόφου
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Δόξας
Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Δόξας
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 261