Εμφανίζει 10691 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Ειρηνοδικείου Βοδενών (Οθωμ.)
Αρχείο Ειρηνοδικείου Βοδενών (Οθωμ.)
Αρχείο Ειδικού Ληξιαρχείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ειδικού Ληξιαρχείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Θεσσαλονίκης
Αρχείο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχείο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχείο Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσίων Υγείας (ΕΟΠΥΥ), Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας (Ν.Μ.Υ.) Θεσσαλονίκης, Σταθμός Προστασίας Μάνας, Παιδιού και Εφήβου Ακροπόλεως.
Αρχείο Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσίων Υγείας (ΕΟΠΥΥ), Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας (Ν.Μ.Υ.) Θεσσαλονίκης, Σταθμός Προστασίας Μάνας, Παιδιού και Εφήβου Ακροπόλεως.
Αρχείο Διοικητικού Συμβουλίου Καζά Αβρέτ Χισάρ (Οθωμ.)
Αρχείο Διοικητικού Συμβουλίου Καζά Αβρέτ Χισάρ (Οθωμ.)
Αρχείο Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διοικητικού Συμβουλίου Καζά Κατερίνης (Οθωμ.)
Αρχείο Διοικητικού Συμβουλίου Καζά Κατερίνης (Οθωμ.)
Αρχείο Διοικητικού Συμβουλίου Καζά Καρατζόβας (Οθωμ.)
Αρχείο Διοικητικού Συμβουλίου Καζά Καρατζόβας (Οθωμ.)
Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Πέλλας
Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Πέλλας
Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Καβάλας
Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Καβάλας
Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Καστοριάς
Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Καστοριάς
Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Φλώρινας
Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Φλώρινας
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Τελωνείων Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Τελωνείων Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας
Αρχείο Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας
Αρχείο Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχείο Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχείο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς.
Αρχείο Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς.
Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς
Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς
Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς
Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς
Αρχείο Διεύθυνσης Δασών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς
Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης
Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης
Αρχείο Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχείο Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Αλεξανδρούπολης
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Αλεξανδρούπολης
Αρχείο Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Θεσσαλονίκης
Αρχείο Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Θεσσαλονίκης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ασβεστοχωρίου
Αρχείο Δήμου Νέας Μηχανιώνας
Αρχείο Δήμου Νέας Μηχανιώνας
Αρχείο Δήμου Αμπελοκήπων
Αρχείο Δήμου Αμπελοκήπων
Αρχείο Ε΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Θεσσαλονίκης - Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νεάπολης
Αρχείο Ε΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Θεσσαλονίκης - Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νεάπολης
Αρχείο Δ΄ Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Δ΄ Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης
Αρχείο Δ΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης (εξαγωγής)
Αρχείο Δ΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης (εξαγωγής)
Αρχείο ΣΤ' Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Θεσσαλονίκης - Τούμπας
Αρχείο ΣΤ' Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Θεσσαλονίκης - Τούμπας
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Λαγκαδά
Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Λαγκαδά
Phocis and Doris: For the Travels of Anacharsis [Φωκίδα και Δωρίδα: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"]
Phocis and Doris: For the Travels of Anacharsis [Φωκίδα και Δωρίδα: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"]
L' Étolie et l' Acarnanie avec la presqu'isle de Leucade et les isles de Céphallénie et d' Ithaque: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis / [Η Αιτωλία και η Ακαρνανία με τη χερσόνησο της Λευκάδας και τα νησιά της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] / [Aetolia and Acarnania with the Peninsula of Lefkada and the islands of Kefalonia and Ithaca for the Travels of Anacharsis the Younger]
L' Étolie et l' Acarnanie avec la presqu'isle de Leucade et les isles de Céphallénie et d' Ithaque: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis / [Η Αιτωλία και η Ακαρνανία με τη χερσόνησο της Λευκάδας και τα νησιά της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] / [Aetolia and Acarnania with the Peninsula of Lefkada and the islands of Kefalonia and Ithaca for the Travels of Anacharsis the Younger]
The sea of Marmora (From the Seraskiers Tower)=Mer de Marmora, vue de la tour du Seraskier=Das Marmor-Meer, vom schloss des Seraskier / [Η θάλασσα του Μαραμαρά, Από τον πύργο του Σερασκιέρη]
The sea of Marmora (From the Seraskiers Tower)=Mer de Marmora, vue de la tour du Seraskier=Das Marmor-Meer, vom schloss des Seraskier / [Η θάλασσα του Μαραμαρά, Από τον πύργο του Σερασκιέρη]
L' Arcadie: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis / [Η Αρκαδία: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] / [Arcadia: For the Travels of Anacharsis the Younger]
L' Arcadie: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis / [Η Αρκαδία: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] / [Arcadia: For the Travels of Anacharsis the Younger]
Griechenland und dessen Inseln: Zur Reise des Jüngern Anacharsis / [Η Ελλάδα και τα νησιά της: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] / [Greece and its islands: For the Travels of Anacharsis the Younger]
Griechenland und dessen Inseln: Zur Reise des Jüngern Anacharsis / [Η Ελλάδα και τα νησιά της: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] / [Greece and its islands: For the Travels of Anacharsis the Younger]
Porte à Éphèse =Thor zu Ephesus / [Πύλη στην Έφεσο]
Porte à Éphèse =Thor zu Ephesus / [Πύλη στην Έφεσο]
Corfou=Corfu / [Κέρκυρα]
Corfou=Corfu / [Κέρκυρα]
1. Prince Thessalien. 2. Prince Lacédémonien. 3. et 4. Soldats Lacédémonien / [1. Θεσσαλός Ηγεμόνας. 2. Λακεδαιμόνιος Ηγεμόνας 3. και 4. Λακεδαιμόνιοι στρατιώτες]
1. Prince Thessalien. 2. Prince Lacédémonien. 3. et 4. Soldats Lacédémonien / [1. Θεσσαλός Ηγεμόνας. 2. Λακεδαιμόνιος Ηγεμόνας 3. και 4. Λακεδαιμόνιοι στρατιώτες]
Plan des environs d'Athènes: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis [Χάρτης των περιχώρων της Αθήνας: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Map of Athens' surroundings: For the Travels of Anacharsis the Younger]
Plan des environs d'Athènes: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis [Χάρτης των περιχώρων της Αθήνας: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] [Map of Athens' surroundings: For the Travels of Anacharsis the Younger]
Plan du Bosphore de Thrace: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis / [Χάρτης του Βοσπόρου της Θράκης: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] / [Map of Bosporus of Thrace: For the Travels of Anacharsis the Younger]
Plan du Bosphore de Thrace: Pour le Voyage du Jeune Anacharsis / [Χάρτης του Βοσπόρου της Θράκης: Για την "Περιήγησιν του Νέου Αναχάρσιδος"] / [Map of Bosporus of Thrace: For the Travels of Anacharsis the Younger]
[Χάρτες της Βορειοδυτικής Ελλάδας και Παγκόσμιος Χάρτης] [Maps of northwestern Greece and Universal Map]
[Χάρτες της Βορειοδυτικής Ελλάδας και Παγκόσμιος Χάρτης] [Maps of northwestern Greece and Universal Map]
Ο ελληνικός στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913. Τόμος Α΄. Σχεδιαγράμματα / [The Greek army during the Balkan wars in 1912-1913. Volume I. Drawnings ]
Ο ελληνικός στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913. Τόμος Α΄. Σχεδιαγράμματα / [The Greek army during the Balkan wars in 1912-1913. Volume I. Drawnings ]
Panorama von Athen[Πανόραμα της Αθήνας][Panorama of Athens]
Panorama von Athen[Πανόραμα της Αθήνας][Panorama of Athens]
Griechenlands Befreiung / La Grèce délivrée / The deliverance of Greece / Η αναγέννησις της Ελλάδος
Griechenlands Befreiung / La Grèce délivrée / The deliverance of Greece / Η αναγέννησις της Ελλάδος
Αρχείο ΚΕΓΕ Πρέβεζας
Αρχείο ΚΕΓΕ Πρέβεζας
Αρχείο ΚΑΠΗ Πρέβεζας
Αρχείο ΚΑΠΗ Πρέβεζας
Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Λούρου
Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Λούρου
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Αρχείο ΙΚΑ Πρέβεζας
Πάνθεο ηρώων του '21 [Pantheon of the heros of the 1821 Greek War of Independence]
Πάνθεο ηρώων του '21 [Pantheon of the heros of the 1821 Greek War of Independence]
Αρχείο ΑΕΝ Ηπείρου (Πρέβεζας)
Αρχείο ΑΕΝ Ηπείρου (Πρέβεζας)
Αρχείο ΑΕΝ Ηπείρου (Πρέβεζας)
Αρχείο ΑΕΝ Ηπείρου (Πρέβεζας)
Αρχείο ΑΕΝ Ηπείρου (Πρέβεζας)
Αρχείο ΑΕΝ Ηπείρου (Πρέβεζας)
Αρχείο ΙΚΑ Πάργας
Αρχείο ΙΚΑ Πάργας
Αρχείο ΙΚΑ Πάργας
Αρχείο ΙΚΑ Πάργας
Αρχείο ΙΚΑ Πάργας
Αρχείο ΙΚΑ Πάργας
[Αναμνήσεις και έμπνευσις του Ιωάννου Μακρυγιάννη] [Memories and inspiration of Yannis Makriyannis]
[Αναμνήσεις και έμπνευσις του Ιωάννου Μακρυγιάννη] [Memories and inspiration of Yannis Makriyannis]
Αρχείο ΙΚΑ Πάργας
Αρχείο ΙΚΑ Πάργας
Αρχείο ΙΚΑ Καναλακίου
Αρχείο ΙΚΑ Καναλακίου
Trachten und Gebrauche der Neu-Griecheu [Ήθη και έθιμα των Νεοελλήνων] [Costumes and customs of the New Greeks]
Trachten und Gebrauche der Neu-Griecheu [Ήθη και έθιμα των Νεοελλήνων] [Costumes and customs of the New Greeks]
[Νησιά του Σαρωνικού και τμήμα των Κυκλάδων] [Islands of Saronic Gulf and part of Cyclades]
[Νησιά του Σαρωνικού και τμήμα των Κυκλάδων] [Islands of Saronic Gulf and part of Cyclades]
Θ. Π. Δηλιγιάννης [T. P. Deligiannis]
Θ. Π. Δηλιγιάννης [T. P. Deligiannis]
Macedonia Alexandri M. patria illustris [Μακεδονία: ένδοξη πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου] [Macedonia: illustrious homeland of Alexander the Great]
Macedonia Alexandri M. patria illustris [Μακεδονία: ένδοξη πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου] [Macedonia: illustrious homeland of Alexander the Great]
Θεόδωρος Π. Δηλιγιάννης [Theodoros P. Deligiannis]
Θεόδωρος Π. Δηλιγιάννης [Theodoros P. Deligiannis]
Κυκλάδες [Cyclades]
Κυκλάδες [Cyclades]
Αρχείο ΙΚΑ Θεσπρωτικού
Αρχείο ΙΚΑ Θεσπρωτικού
Χάρτης της Νέας Μεγάλης Ελλάδας[Map of a New Great Greece]
Χάρτης της Νέας Μεγάλης Ελλάδας[Map of a New Great Greece]
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ρωμιάς
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ρωμιάς
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μιχαλιτσίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μιχαλιτσίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ανθούσας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ανθούσας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ανθούσας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ανθούσας
[Άγνωστη μονή] [Unknown monastery]
[Άγνωστη μονή] [Unknown monastery]
Αρχείο ΙΚΑ Θεσπρωτικού
Αρχείο ΙΚΑ Θεσπρωτικού
Graeciae pars septentrionalis [Το βόρειο μέρος της Ελλάδας] [Northern part of Greece]
Graeciae pars septentrionalis [Το βόρειο μέρος της Ελλάδας] [Northern part of Greece]
Αρχείο Επιθεώρησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας - Πρέβεζας
Αρχείο Επιθεώρησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας - Πρέβεζας
Αρχείο Εκκοκκιστηρίου ΕΑΣ Πρέβεζας
Αρχείο Εκκοκκιστηρίου ΕΑΣ Πρέβεζας
Macedonia, Epirus et Achaia [Μακεδονία, Ήπειρος και Αχαΐα][Macedonia, Epirus and Achaia]
Macedonia, Epirus et Achaia [Μακεδονία, Ήπειρος και Αχαΐα][Macedonia, Epirus and Achaia]
Macedonia, Epirus et Achaia [Μακεδονία, Ήπειρος και Αχαΐα]
Macedonia, Epirus et Achaia [Μακεδονία, Ήπειρος και Αχαΐα]
Macedonia, Epirus et Achaia [Μακεδονία, Ήπειρος και Αχαΐα]
Macedonia, Epirus et Achaia [Μακεδονία, Ήπειρος και Αχαΐα]
Zarnata[Ζαρνάτα]
Zarnata[Ζαρνάτα]
Suite de l' Histoire d' Athènes depuis l' an 3573 jusqu'à l'an 3581 [Συνέχεια της ιστορίας της Αθήνας από το έτος 3573 ως το έτος 3581] [Continuance of Athens' history from the year 3573 up to the year 3581]
Suite de l' Histoire d' Athènes depuis l' an 3573 jusqu'à l'an 3581 [Συνέχεια της ιστορίας της Αθήνας από το έτος 3573 ως το έτος 3581] [Continuance of Athens' history from the year 3573 up to the year 3581]
Αρχείο Δικηγορικού Γραφείου Τρ. Τσουμάνη
Αρχείο Δικηγορικού Γραφείου Τρ. Τσουμάνη
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας
Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας
Bourgeoises de l'île de Tine [Πολίτες του νησιού της Τήνου] [Citizens of the island of Tinos] Servantes de l'île de Tine [Υπηρέτριες του νησιού της Τήνου] Servants of the island of Tinos
Bourgeoises de l'île de Tine [Πολίτες του νησιού της Τήνου] [Citizens of the island of Tinos] Servantes de l'île de Tine [Υπηρέτριες του νησιού της Τήνου] Servants of the island of Tinos
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Γρεβενών
Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Γρεβενών
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 10691