Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Νοτάριος Νάξου Κωνσταντίνος Κόκκος Εκκλησία - 19ος αι.
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Νοταριακός κώδικας Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ122)
Νοταριακός κώδικας Κωνσταντίνου Κόκκου (Νάξος) (Χφ122)