Εμφανίζει 302 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Σχολεία, Δημοτικά - Καρδίτσα
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μελισσοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μελισσοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μασχολουρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μασχολουρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λεονταρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λεονταρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λουτροπηγής
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λουτροπηγής
Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων
Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων
Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δασοχωρίου (Ζαρχανάδων)
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δασοχωρίου (Ζαρχανάδων)
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Φίλιας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Φίλιας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ρεντίνας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ρεντίνας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αχλαδέας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αχλαδέας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καρποχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καρποχωρίου
Αρχείο 18ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 18ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλλιθήρου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλλιθήρου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Κέδρου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Κέδρου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κέδρου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κέδρου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κέδρου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κέδρου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κασνεσίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κασνεσίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μπράβας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μπράβας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μακρυκάμπου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μακρυκάμπου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Αργυρίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Αργυρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αργυρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αργυρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κελλαρίων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κελλαρίων
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Καταφυλλίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Καταφυλλίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καταφυλλίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καταφυλλίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Μαυραχάδων
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Μαυραχάδων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μαυραχάδων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μαυραχάδων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μαυραχάδων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μαυραχάδων
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Ερμητσίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Ερμητσίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ερμητσίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ερμητσίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Πύργου Κιερίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Πύργου Κιερίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πύργου Κιερίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πύργου Κιερίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πύργου Κιερίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πύργου Κιερίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Ματαράγκας
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Ματαράγκας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ματαράγκας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ματαράγκας
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Κερασιάς
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Κερασιάς
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κερασιάς
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κερασιάς
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Μορφοβουνίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Μορφοβουνίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μορφοβουνίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μορφοβουνίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου (Φλωρεσίου) Ανθοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου (Φλωρεσίου) Ανθοχωρίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Φλωρεσίου (Ανθοχωρίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Φλωρεσίου (Ανθοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ράχης Ανθοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ράχης Ανθοχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου Καρδίτσας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου Καρδίτσας
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού
Αρχείο Β΄ Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού
Αρχείο Β΄ Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού
Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού
Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεσδανίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεσδανίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Καλλιφωνίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Καλλιφωνίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λουτρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λουτρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λουτρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λουτρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πετρωτού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πετρωτού
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Καλής Κώμης
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Καλής Κώμης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλής Κώμης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλής Κώμης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δουγλίστης Πετρωτού (Παλαιά ονομασία Τρίλοφος Πετρωτού)
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δουγλίστης Πετρωτού (Παλαιά ονομασία Τρίλοφος Πετρωτού)
Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Μαράθου
Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Μαράθου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγραμμάτων Γρυμπιανών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγραμμάτων Γρυμπιανών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γρυμπιανών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γρυμπιανών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δένδρου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δένδρου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίων Βραγκιανών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίων Βραγκιανών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ρογγίων Βραγκιανών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ρογγίων Βραγκιανών
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Βραγκιανών
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Βραγκιανών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βραγκιανών
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βραγκιανών
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μυρίνης
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μυρίνης
Αρχείο Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου Ζούμπου
Αρχείο Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου Ζούμπου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Σπηλιάς Ανθηρού
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Σπηλιάς Ανθηρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σπηλιάς Ανθηρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σπηλιάς Ανθηρού
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης Ανθηρού
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης Ανθηρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης Ανθηρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης Ανθηρού
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδίου Ανθηρού
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδίου Ανθηρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδίου Ανθηρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδίου Ανθηρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγορασιάς Ανθηρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγορασιάς Ανθηρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεσοβουνίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεσοβουνίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεσοβουνίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεσοβουνίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Αργιθέας
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Αργιθέας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείο Αργιθέας
Αρχείο Δημοτικού Σχολείο Αργιθέας
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Ανθηρού
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Ανθηρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ανθηρού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ανθηρού
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικό Σχολείο Γραμματικού
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικό Σχολείο Γραμματικού
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλλιφωνίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλλιφωνίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλλιφωνίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλλιφωνίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλλιφωνίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλλιφωνίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καταφυγίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καταφυγίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καταφυγίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καταφυγίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαφνοσπηλιάς
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαφνοσπηλιάς
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζαϊμίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζαϊμίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Παλιουρίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Παλιουρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παλιουρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παλιουρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παλιουρίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παλιουρίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Απιδιάς
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Απιδιάς
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Απιδιάς
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Απιδιάς
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Γεφυρίων
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Γεφυρίων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γεφυρίων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γεφυρίων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γεφυρίων
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γεφυρίων
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Νέου Ικονίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Νέου Ικονίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέου Ικόνιου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέου Ικόνιου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέου Ικονίου
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέου Ικονίου
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων
Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 302