Εμφανίζει 13078 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Ελληνικά
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 2ου δημοτικού σχολείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU114.02
 • Αρχείο
 • 1921-1969

β.4 μαθητολόγια, β.6 γενικοί έλεγχοι, β.11 πιστοποιητικών σπουδής

2ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 2ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU042.01
 • Αρχείο
 • 1907-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικό προαγωγής μαθητριών, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο διδασκόμενης ύλης, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων.

2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 2ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Γαργαλιάνων

 • GR GRGSA-MES EDU088.01
 • Αρχείο
 • 1900-1945

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

2ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 2ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Γαργαλιάνων

Αρχείο Αικατερίνης Αλλεγκρέττι (Allegretti) - Τάσση

 • PRI010.01
 • Αρχείο
 • 1948-1990

3 φάκελοι με έγγραφα διάφορα του Ιταλικού Προξενείου στην Πάτρα και 3 φάκελοι με έγγραφα εμπορικών επιχειρήσεων.

Αλλεγκρέττι (Allegretti) - Τάσση, Αικατερίνη

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES EDU295.01
 • Αρχείο
 • 1962-2000

μαθητολόγιο (1962-1965), γενικός έλεγχος (1962-1969), βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1978-2000), βιβλίο μητρώου και προόδου (1977-1992), βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1996-2000).

2ο Δημοτικό σχολείο Πύλου

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 1ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU181.01
 • Αρχείο
 • 1896-1952

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο σχολικής εφορείας.

1ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 1ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο Οικογενείας Κόλλα

 • PRI002.01
 • Αρχείο

Επιστολές, εμπορική αλληλογραφία, συμβόλαια, αποδείξεις-τιμολόγια κ.ά.

Οικογένεια Κόλλα

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 4ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU167.01
 • Αρχείο
 • 1900-1962

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο εκδρομών, βιβλία δαμαλισμού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, φωτογραφίες.

1ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 4ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών

 • MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1942-1973

Βιβλία διπλοτύπων-τριπλοτύπων είσπραξης νοσηλείας, εξέταστρων και εξιτηρίων, καταστάσεις εμπορευμάτων, εκθέσεις δαπανών, τιμολόγια, διατακτικές, μισθοδοσίες, προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισοζύγια, εισηγητικές εκθέσεις, συμβάσεις, προσφορές, δημοπρασίες, διαγωνισμοί, διαιτολόγια, δελτία εισαγωγής τροφίμων, διατακτικές χορήγησης τροφίμων, βιβλία ασθενείας, καταστάσεις δυνάμεως και κινήσεως, φύλλα νοσηλείας συνταγολόγια, αλληλογραφία, κ.ά.

Δημοτικό Νοσοκομείο Πατρών "ο Άγιος Ανδρέας"

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 1ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Γαργαλιάνων

 • GR GRGSA-MES EDU083.01
 • Αρχείο
 • 1898-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας εφορείας, λαϊκών συσσιτίων κ.ά.

1ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 1ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Γαργαλιάνων

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)

 • GR GRGSA-MES EDU270.01
 • Αρχείο
 • 1898-1977

μαθητολόγια, γενικός έλεγχος, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά, αποδεικτικά).

1ο Δημοτικό σχολείο Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)

Αρχείο Παιδικής Κυψέλης - Σωματείου Ελληνική Αναγέννηση

 • PRI004.01
 • Αρχείο
 • 1960-1985

Ατομικοί φάκελοι τροφίμων, χρηματικά εντάλματα, βιβλία καθολικού χρηματικής διαχείρισης, βιβλία συσσιτούντων, βιβλία αναλωσίμων, βιβλία-απολογιστικά τροφίμων-υλικού, πρωτόκολλα και φάκελοι αλληλογραφίας, ημερολόγια χρηματικής διαχείρισης, φάκελοι μισθοδοσίας, διαιτολόγια και προγράμματα φαγητού, αποφάσεις διευθύνοντος συμβούλου, βιβλία πρακτικών, φωτογραφικό υλικό κ.ά.

Παιδική Κυψέλη Ορφανοτροφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Φιλανθρωπικού Σωματείου "Ελληνική Αναγέννηση"

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES EDU082.01
 • Αρχείο
 • 1901-1951

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

1ο Δημοτικό σχολείο Μεσσήνης

Αρχείο 10ου Δημοτικού σχολείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU268.01
 • Αρχείο
 • 1936-1982

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού και αναδαμαλισμού, βιβλίο επιθεωρήσεων υπό σχολιατρικής υπηρεσίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, τίτλοι σπουδής από διάφορα δημοτικά σχολεία, βιβλία λογοτεχνικού-ιστορικού-θρησκευτικού περιεχομένου, ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό (παλιά τετράδια, μαθητικά περιοδικά).

10ο Δημοτικό σχολείο Καλαμάτας

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) -Τ.Υ. Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM049.04
 • Αρχείο
 • 1952-2000
 1. Μητρώο εργοδοτών από 1968-1979
 2. Μισθοδοτικές καταστάσεις επιχ. LEVIS
 3. Βιβλίο αναστολών επιδότησης από Ιαν. 1995 έως Ιούνιο 1999
 4. Βιβλίο επιδοτούμενων ΔΛΟΕΜ από α/α 3300001 έως 3303187
 5. Βιβλίο επιδοτούμενων ΔΛΟΕΜ από α/α 3303188 έως 3311502
 6. βιβλίο κίνησης επιταγών οικογενειακού επιδόματος ΔΛΟΕΜ από 2-6-1995 έως 27-9-2000
 7. Μητρώο αποφοίτων ενδ/κής σχολής επαγγ. κατάρτισης «Κλωστήρια Μεσσηνίας ΑΕ» Αφοί Κ. Μανούσου ΟΕ.
 8. Μαθητολόγιο ΟΑΕΔ Υ.Ν. Μεσσηνίας ενδ/κής σχολής επαγγ. κατάρτισης «Κλωστήρια Μεσσηνίας ΑΕ» αφοί Κ. Μανούσου ΟΕ.
 9. Μητρώο αρρένων ταμείου ανεργίας από 1952 έως 1957
 10. Βιβλίο επιδοτούμενων ανέργων από 1962 έως 1966
 11. Βιβλίο επιδοτούμενων ανέργων από 1966 έως 1973

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) -Τ.Υ. Καλαμάτας

Βιβλιοθήκη Γιώργου Χατζημιχάλη

 • Αρχείο
 • 1956-1994

Βιβλία και 28 φύλλα της εφημερίδας ''Η Φωνή του Πυθαγορείου, Όργανον των μαθητών του Πυθαγορείου Γυμνασίου".

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Πύργου Λεύκτρου

 • GR GRGSA-MES EDU056.02
 • Αρχείο
 • 1949-1981

1 Μαθητολόγιο, 1 Γενικός Έλεγχος, 1 Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, 1 Βιβλίο Σχολικής Εφορείας

Δημοτικό Σχολείο Πύργου Λεύκτρου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Καστανέας

 • GR GRGSA-MES EDU260.02
 • Αρχείο
 • 1953-1977

2 Μαθητολόγια, 2 Γενικοί Έλεγχοι, 2 Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, 4 Ημερήσιοι Έλεγχοι, 1 Φάκελος με τίτλους σπουδής

Δημοτικό Σχολείο Καστανέας

11ο Δημοτικό σχολείο Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU039.01
 • Αρχείο
 • 1937-1950

μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

11ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

Βιβλίο "Η χειρομάντις, υπό Ναπολέοντος Βαλλιέν"

 • Αρχείο
 • 1912

Βιβλίο "Η χειρομάντις, δράμα εις 4 πράξεις υπό Ναπολέοντος Βαλλιέν". Εκδόθηκε από το Μικρασιατικό τυπογραφείο Ε. Σ. Σβορώνου στη Σάμο το 1912.

Βαλλιέν, Ναπολέων

Αρχείο Κωνσταντίνου Σάθα

 • Αρχείο

Αλληλογραφία, ποικίλα έγγραφα και φωτογραφίες μελών της οικογένειας Κωνσταντίνου Σάθα, εκδότη των έργων Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη (1872-1894) και Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας (1880-1888). Στο αρχείο περιλαμβάνεται μέρος αφιερωματικής επιστολής (1624) του εκδότη Νικόδημου Μεταξά (1585-1646) προς τον επίσκοπο του Lincoln. Στην αλληλογραφία εντάσσεται και επιστολή του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη (1867).

Σάθας, Κωνσταντίνος

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Ευδήλου (Ικαρία)

 • Αρχείο
 • 1990-1997

Φάκελοι: Ανανεώσεις αδειών αλιείας, δελτία συμβάντων, δελτία κατάπλου, Πίνακες ναυταπηνήσεως, πενθήμερα, αναζητήσεις λέμβων, βιβλιάρια ατομικών αδειών αλιείας, ανανεώσεις, εκδόσεις, δελτία ναυτιλιακής κίνησης, Δικαιολογητικά Ν.Α.Τ., κινήσεις πλοίων εξωτερικού, Αλληλογραφία με Υ.Ε.Ν., δελτία πληροφοριών, έγγραφα Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας, αναφορές νεκρών θηλαστικών, φαρικά τέλη, δικαιολογητικά ναυτιλιακής κίνησης, δικαιολογητικά δελτίου Θ/Γ, αγγελίες προς ναυτιλωμένους, πίνακες ξένων κρουαζιεροπλοίων, κίνηση επιβατών, αλληλογραφία με Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, πίνακες ναυτιλιακής κίνησης, εισπράξεις Ν.Α.Τ., καταστάσεις εισπραχθέντων λιμενικών δικαιωμάτων.

Λιμενικός Σταθμός Ευδήλου (Ικαρία)

Αρχείο Κωστή Παλαμά

 • Αρχείο

Αυτόγραφο της συλλογής του Παλαμά "Δειλοί και Σκληροί Στίχοι", η οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά στο Σικάγο, το 1928, από τον Κ. Αργυρόπουλο (K. Argoe). Περιλαμβάνεται και η χειρόγραφη αφιέρωση του ποιητή.

Παλαμάς, Κωστής

Αρχείο Ναυπλιακής Εταιρείας κονσερβών "Ο Πελαργός"

 • GRGSA-ARG ΕΠΙΧ.005.001
 • Αρχείο
 • 1932 - 2010

Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, ιστορικό της εταιρείας, τοπογραφικό σχέδιο του εργοστασίου, συνέντευξη με τον ιδιοκτήτη του, Αναστάσιο Καραμέλη.

Ναυπλιακή Εταιρεία Κονσερβών "Ο Πελαργός"

Αρχείο Νικολάου Μ. Δραγούμη

 • GR-ASCSA GR GL NMD 016
 • Αρχείο
 • 1833-1879

Επίσημα έγγραφα σχετικά με τις κυβερνητικές θέσεις που κατείχε, επιστολές (δραστηριότητες σε συλλόγους, εταιρείες, σχολεία, περιοδικό Πανδώρα), προσωπική αλληλογραφία, εργογραφία Ν. Δραγούμη, έντυπα, εφημερίδες, φωτογραφίες.

Δραγούμης, Νικόλαος

Αρχείο Α' Γυμνασίου Ναυπλίου

 • GRGSA-ARG ΕΚΠ.001.002
 • Αρχείο
 • 1872 - 1962

φάκελοι αλληλογραφίας και διαφόρων πιστοποιητικών. Μαθητολόγια, ειδικοί έλεγχοι, βιβλία πρακτικών συλλόγου των καθηγητών, πράξεων σχολικής επιτροπής κ.ά.

Α΄ Γυμνάσιο Ναυπλίου

Αρχεία Συμβολαιογράφων Άργους

 • GRGSA-ARG ΣΥΜΒ.002.001
 • Αρχείο
 • 1859 - 1919

Πράξεις και ευρετήρια των συμβολαιογράφων Άργους: 1)Προκοπίου Παπαδόπουλου, 2)Κωνσταντίνου Σαλωνιτόπουλου, 3)Δημητρίου Κιτσόπουλου, 4)Θεοφάνους Κατσάμβα, 5)Μιχαήλ Παπαμιχαλόπουλου, 6)Νικολάου Ευσταθοπουλου, 7)Αναγνώστη Μανουσάκη, 8)Βασιλείου Μούλου, 9)Θεοφάνους Αγγελοπουλου, 10)Γεωργίου Κορδοπάτη, 11)Γεωργίου Μέντζα, 12)Αναστασίου Νώτη και 13)Παναγιώτη Γιαννίτζη.

Συμβολαιογράφος Άργους Προκόπιος Παπαδόπουλος

Αρχείο Βασίλη Τσιμπιδάρου

 • GR-ASCSA GR GL VT 068
 • Αρχείο
 • 1961-1973

Το αρχείο περιλαμβάνει επιστολές του Paul Nor προς το Βασίλη Τσιμπιδάρο, λίγα αποκόμματα εφημερίδων συμπεριλαμβανομένου ενός κειμένου σχετικά με τον Paul Nor που γράφτηκε από τον Τσιμπιδάρο το 2001.

Τσιμπιδάρος, Βάσος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βαθέος (Σάμος)

 • Αρχείο
 • 1897-1966

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας Σχολείου και Σχολικής Εφορείας, Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι. Μαθητολόγια Εξαταξίων Αρρένων Βαθέος. Έλεγχοι 2ου Δημοτικού Σχολείου. Γενικοί Έλεγχοι Μικτού Βαθέος. Μητρώα και Έλεγχοι Αστικής Σχολής Βαθέος. Πιστοποιητικά σπουδών, Πρακτικά κ.ά..

Δημοτικό Σχολείο Βαθέος (Σάμος)

Αρχείο οικογένειας Σβορώνου

 • Αρχείο
 • 1831-1908

Ημερολόγια (Σκόκου, Μικρασιατικόν, Εφημερίδος των Κυριών, Ροδιακόν, Θεσσαλονίκης, Φιλοκάλλου Πηνελόπης), βιβλία διάφορα, βιβλία σαμιακά, Εφημερίδα ''Πατρίς'' Σάμου, τετράδια.

Σβορώνου, οικογένεια

Χάρτης της Τουρκικής Αυτοκρατορίας συνταχθείς επί τη βάσει νεωτάτων πληροφοριών [Map of the Turkish Empire based on the latest information]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000451
 • Αρχείο
 • 1915

Χάρτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Περιλαμβάνονται ένθετοι χάρτες του Ελλήσποντου, του Βοσπόρου και της Αραβίας.

Εκδότης: Καταστήματα Κοντογόνη
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: Αθήνα
Τόπος έκδοσης χαρακτικού: [Athens]

[Βασιλεύς Κωνσταντίνος A'] [King Constantine I]

 • GRGSA-CA- PCENGRAVI.F01.000413
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Έγχρωμη λιθογραφία στην οποία απεικονίζεται ο βασιλιάς της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Α' (1868-1923), δαφνοστεφής.

Σχεδιαστής: Ροϊλός, Γ.Ν.
Χαράκτης: Μπάκας, Ιωάν. Στ.

Αρχείο σχεδίων οικοδομών

 • GRGSA-ARG ΧΑΡΤ.003.001
 • Αρχείο
 • 1959 - 2002

Αρχιτεκτονικά και τοπογραφικά σχέδια οικοδομών του Άργους. Υπάρχουν και συνημμένα δικαιολογητικά για χορήγηση οικοδομικών αδειών.

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο νομό Αργολίδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.010.014
 • Αρχείο
 • 2007 - 2014

φάκελοι υπολόγων. Αρχεία εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων Π.Δ.Ε., κύριου διατάκτη και τακτικού προϋπολογισμού. Καταστάσεις αποστολής χρηματικών ενταλμάτων σε Δ.Ο.Υ. και στην υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αλληλογραφία.

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Πορτοχελίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.026.011
 • Αρχείο
 • 2008 - 2016

φάκελοι με πίνακες οργανικών συνθέσεων προσωπικού, πίνακες συμβάντων, ναυλοσύμφωνα και λίστες επιβατών καθώς και για θεώρηση βιβλιαρίων υγείας.

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Κοιλάδας

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.040.002
 • Αρχείο
 • 1977 - 2014

φάκελοι για τη στέγαση υπηρεσίας, με θέματα προσωπικού, αποσπάσματα ημερολογίου συμβάντων, ελέγχους και επιθεωρήσεις πλοίων κ.ά. Βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων - σημάτων, ακρόασης vhf κ.ά.

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.049.009
 • Αρχείο
 • 2007 - 2015

Εγκρίσεις απόπλου σκαφών κατόπιν σύνταξης ειδικού πρακτικού των λιμενικών αρχών Ερμιόνης, Σπετσών και Ύδρας.

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Πορτοχελίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.026.010
 • Αρχείο
 • 2008 - 2012

Δελτία κίνησης θαλαμηγών σκαφών, ημερολόγια αλιείας, στελέχη αποδεικτικών είσπραξης ειδικού κλάδου οικονομικής ενίσχυσης μερισματούχων μετοχικού ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.) και μετοχικού ταμείου ναυτικού (Μ.Τ.Ν.).

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Άργους

 • GRGSA-ARG ΥΠΟΘ.001.002
 • Αρχείο
 • 1914 - 1964

Βιβλία μεταγραφών Άργους, Προσύμνης, Λυρκείας, Υσιών (Αχλαδόκαμπου), Αλέας, Μυκηνών. Βιβλία εισαγωγής εγγράφων και εισπράξεως τελών.

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Πορτοχελίου

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.026.008
 • Αρχείο
 • 2007 - 2012

Ατομικά δελτία αδειών. Καταστάσεις υπηρεσίας προσωπικού. Προκηρύξεις διαγωνισμών - αιτήσεις.

Μαρτυρία Φανής Γεωργακοπούλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.044.001
 • Αρχείο
 • 1940 - 1950~

Καταγραφή σε dvd μαρτυρίας της Φανής Γεωργακοπούλου, αγωνίστριας της Εθνικής Αντίστασης από το Άργος, όπου αφηγείται τις εμπειρίες της από την Κατοχή, την αντίσταση και τον εμφύλιο.

Αρχείο Βασιλείου Κόκκινου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.042.001
 • Αρχείο
 • 1868 - 1896

Αλληλογραφία Βασιλείου Κόκκινου. Οφειλέτες και οφειλόμενα ποσά.

Αρχείο οικογένειας Τσακόπουλου

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.014.005
 • Αρχείο
 • 1843 - 1991

Βιβλία και άλλα έντυπα από τη βιβλιοθήκη του Τάσου και του Αρίσταρχου Τσακόπουλου, με σημειώσεις ή συνημμένα αποκόμματα εφημερίδων σχετικά με το περιεχόμενό τους.

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Άργους

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.029.002
 • Αρχείο
 • 1961 - 2010

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, φάκελοι φορολογίας κληρονομιών και δωρεών εν ζωή, επιδομάτων και παλαιών αριθμών αυτοκινήτων.

Μαρτυρία Γιάννη Καρώνη, ποτοποιού

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.043.001
 • Αρχείο
 • 1833 - 2008

Μαγνητοφωνημένη συνέντευξη του Γιάννη καρώνη όπου μιλάει για την ιστορία της οικογενειακής ποτοποιίας καθώς και για την οικονομική και κοινωνική ζωή του Ναυπλίου στο πλαίσιο των ιστορικών και πολιτικών εξελίξεων του νέου ελληνικού κράτους.

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.049.008
 • Αρχείο
 • 2011 - 2015

Απόψεις και αποφάσεις δρομολογήσεων, κοινοποιήσεις κηδειών στελεχών, εγκύκλιες για στολισμούς και δελτία πιστοποίησης λιανικών τιμών καυσίμων.

Αρχείο Κωνσταντίνου Ι. Παπαμιχαήλ, καθηγητή μαθηματικών

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.039.001
 • Αρχείο
 • 1910, 1947 - 1964

Μαθητικές εργασίες, πανεπιστημιακές σημειώσεις και εργασίες, οργανογράμματα διδασκαλίας, διάφορα σχέδια, επιστολή, εφημερίδες και περιοδικά. Φάκελος απογραφής της 19/3/1961 Κάμπου Κρανιδίου.

Αρχείο Δημητρίου και Ελευθερίου Νάκου, κοσμηματοπωλών

 • GRGSA-ARG ΕΠΙΧ.009.001
 • Αρχείο
 • 1898 - 1982

φάκελοι με αλληλογραφία, παραστατικά αγορών και άλλα έγγραφα. Φυλλάδιο απογραφής ελληνικού εμπορικού ναυτικού. Βιβλίο αποθήκης εμπορευμάτων. Μπλοκ διαθέσεως εμπορευμάτων.

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.049.007
 • Αρχείο
 • 2014

Έγγραφα για τροποποιήσεις, εγκρίσεις εκτέλεσης, καθυστερήσεις κ.λπ. δρομολογίων των ταχυπλόων σκαφών του Σαρωνικού.

Αρχείο Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) / Τμήμα Άργους

 • GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.043.002
 • Αρχείο
 • 1970 - 2012

Βιβλία παρουσίας και φάκελοι προσωπικού. φάκελοι αλληλογραφίας, περίθαλψης, νοσηλείας, φαρμακείων, διαχειριστικών στοιχείων κ. ά. Μηχανογραφημένα ευρετήρια ασφαλισμένων στο Τ.Ε.Β.Ε.

Αρχείο Κωνσταντίνου Δασακλή

 • GRGSA-ARG ΣΥΛΛ.044.001
 • Αρχείο
 • 16/09/1939 - 29/08/1945

Συλλογή προπαγανδιστικών εφημερίδων και εντύπων των συμμαχικών δυνάμεων του Β' παγκοσμίου πολέμου. Αποκόμματα ελληνικών εφημερίδων. Προκήρυξη.

Αρχείο Φωτίου Γαλάνη

 • GRGSA-ARG ΙΔΙΩΤ.038.001
 • Αρχείο
 • 1867 - 1930

Συμβολαιογραφικές πράξεις με σχετικά αποδεικτικά. Αγωγές, αποφάσεις Ειρηνοδικείου Άργους και Ναυπλίου, απόφαση πρωτοδικείου Ναυπλίου κ.λπ.

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 13078