Ορλώφ, Βασίλειος, Νικόλαος Λ.

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Φυσικό Πρόσωπο

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ορλώφ, Βασίλειος, Νικόλαος Λ.

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

1782 - 1862

Ιστορικό/Βιογραφικό

Ο Βασιλειος Ν. Λαζάρου ή Ορλώφ (1782 - 1862) ήταν καραβοκύρης, Αγωνιστής του 1821 και πρόκριτος του νησιού. Από τους πρώτους Σπετσιώτες Φιλικούς.
Το Ορλώφ είναι επώνυμο οικογένειας Ρώσων ευγενών. Κάποια από τα μέλη της συνδέονται και με την εξέγερση των υπόδουλων Ελλήνων το 1770, τη γνωστή ως «Ορλωφικά». Με το ίδιο επώνυμο φέρεται ελληνική οικογένεια από τις Σπέτσες που καταγόταν από τη Σπάρτη και αρχικά λεγόταν Μανιάτη και αργότερα Λαζάρου αλλά μετά τη συμμετοχή μελών της στα «Ορλωφικά» πήρε το όνομα Ορλώφ. Οι Ορλώφ-Λαζάρου ήταν πλοιοκτήτες και έλαβαν ενεργό δράση στον Αγώνα.

Τοποθεσίες

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής ΙΕΕΕ

Σημειώσεις συντήρησης

  • Πρόχειρο

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες