Ήθη και έθιμα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ήθη και έθιμα

Equivalent terms

Ήθη και έθιμα

Σχετικοί όροι

Ήθη και έθιμα

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ήθη και έθιμα

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο οικογένειας Παπαδοπούλου (από Λαδά Ταϋγέτου).

  • GR GRGSA-MES PRI061.01
  • Αρχείο
  • 1902-2012

Έγγραφα, επιστολές και φωτογραφίες που αφορούν στην οικογένεια του Δημ. Χ. Παπαδόπουλου στο Λαδά.
Φωτογραφίες από πανηγύρια στο χωριό Λαδά.
Ημερολόγια των πολιτιστικών συλλόγων Αλαγονίων, Αρτεμισίων, Καρβελαίων, Λαδαίων, Νεδουσαίων, Πηγαίων.

Παπαδόπουλος, Γεώργιος