Μπρισιμιτζάκης, Ιωάννης

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Φυσικό Πρόσωπο

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Μπρισιμιτζάκης, Ιωάννης

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

1868-1945

Ιστορικό/Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Μπρισιμιτζάκης γεννήθηκε στην Κρήτη. Σπούδασε νομικά, ήταν ανθυπολοχαγός πυροβολικού με ενεργό ρόλο στην Κρητική Επανάσταση του 1896-1897. Διετέλεσε αξιωματικό της στρατιωτικής δικαιοσύνης και συμμετείχε στους Βαλκανικούς Πολέμους. Διετέλεσε βουλευτής Αττικοβοιωτίας και ήταν μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Παναθηναϊκού.

Τοποθεσίες

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

  • Πρόχειρο

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες