Μπότσαρης, Δημήτριος, Τ. Ν.

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Φυσικό Πρόσωπο

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Μπότσαρης, Δημήτριος, Τ. Ν.

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

1889 - 1980

Ιστορικό/Βιογραφικό

Υποστράτηγος, δισέγγονος του Νότη Μπότσαρη, συμμετείχε στους Βαλκανικούς , στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Εκστρατεία της Μικράς Ασίας και στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Διατέλεσε υπουργός Συγκοινωνιών (1924) και Ναυτικών (1929-30) καθώς και μέλος ή πρόεδρος πολλών επιστημονικών και πολιτιστικών σωματείων, συλλόγων και εταιρειών όπως της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος (1955-80)

Τοποθεσίες

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής ΙΕΕΕ

Σημειώσεις συντήρησης

  • Πρόχειρο

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες