Αμάραντα (Ροδόπη)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αμάραντα (Ροδόπη)

Αντίστοιχοι όροι

Αμάραντα (Ροδόπη)

Σχετικοί όροι

Αμάραντα (Ροδόπη)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αμάραντα (Ροδόπη)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κοινότητας Αμαράντων

  • GRGSA-ROD MUN007.01
  • Αρχείο
  • 1943-1991

Πρωτόκολλο, βιβλίο εξόδων, βιβλίο αποφάσεων, πρακτικά δημοτικού συμβουλίου, βιβλίο δικαιωμάτων και φορολογικών θεμάτων.

Δήμος Κομοτηνής, Κοινότητα Αμαράντων