Αρχείο RLA.70 - Αρχείο Κοινότητας Ελατόβρυσης Δήμου Αποδοτίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT RLA.70

Τίτλος

Αρχείο Κοινότητας Ελατόβρυσης Δήμου Αποδοτίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1860-1996 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αταξιόμητο (Βιβλία Πράξεων & Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου και Προέδρου, Ευρετήριο Δημοτών, Μητρώα Θηλέων, Μητρώο Εφέδρων Αξιωματικών, Εκλογικοί κατάλογοι, Φορολογικοί κατάλογοι και φάκελλοι ορίων οικισμού, κοινοτικού γραμματέα, κοινοτικών αρχόντων, κοινοτικού καταστήματος, Αναπτυξιακού Συνδέσμου, δασαρχείου, ύδρευσης, Εκπαίδευσης & συλλόγων, κοινοτικών έργων, έργων ύδρευσης & οδοποιΐας κ.λ.π.)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες