Αρχείο ADM.47 - Αρχείο ΠΙΚΠΑ Παραρτήματος Μεσολογγίου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT ADM.47

Τίτλος

Αρχείο ΠΙΚΠΑ Παραρτήματος Μεσολογγίου

Ημερομηνία(ες)

  • 1937-1999 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά, Μισθολόγια, Βιβλία Ταμείου, Εσόδων-Εξόδων, Επιθεωρήσεων, Απολογισμού, Καθολικά, Γραφικής Ύλης, Υγειονομικού Υλικού, Αποθήκης, Εμβολίων, Ημερήσιας Κινήσεως, Μητρώα και φάκελλοι ατομικοί προσωπικού, εγκυκλίων ΠΙΚΠΑ, νομοθεσίας, ΠΣΕΑ, κτιριακών θεμάτων, καταστάσεων εμβολιασθέντων, φαρμάκων, ημερησίων και μηνιαίων στατιστικών, βραβείων υγείας, οικογενειακών δελτίων και 25 κατάλογοι απόρων παιδιών δικαιουμένων γάλακτος από το ΠΙΚΠΑ Μεσολογγίου/Επιτροπή Παιδικής Διατροφής έτους 1949.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες