Άμεση Δράση

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άμεση Δράση

Αντίστοιχοι όροι

Άμεση Δράση

Σχετικοί όροι

Άμεση Δράση

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άμεση Δράση

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τμήματος Άμεσης Δράσης

  • ADM031.03
  • Αρχείο
  • 2002-2003

Ένας φάκελος με έγγραφα και αντίγραφα ΦΕΚ σχετικά με την αντιμετώπιση της βίας με αφορμή αθλητικές διοργανώσεις.

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Τμήμα Άμεσης Δράσης

Αρχείο Τμήματος Άμεσης Δράσης

  • ADM031.02
  • Αρχείο
  • 1995-2001

Διαταγές μέτρων τάξης, αιτήματα συνδρομής αστυνομικών αρχών κ.ά.

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Τμήμα Άμεσης Δράσης