Σώμα Ελλήνων Αλκίμων

Περιοχή αναγνώρισης

Τύπος της οντότητας

Νομικό Πρόσωπο

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Σώμα Ελλήνων Αλκίμων

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Μορφές του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

Κωδικοί καταχώρισης νομικών προσώπων

Περιοχή περιγραφής

Χρονολογίες ύπαρξης/δραστηριότητας

1923 - 1976

Ιστορικό

Εθελοντική οργάνωση νεολαίας με εμφανείς επιρροές από τον προσκοπισμό. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγματαρχών γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη αποτελώντας προπαγανδιστικό μηχανισμό του καθεστώτος στους κόλπους της νεολαίας.
Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8E%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD [τελευταία επίσκεψη: 11/6/2020].

Τόποι

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες/αρμοδιότητες, ασχολίες και δραστηριότητες

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Εσωτερική δομή/γενεαλογία

Γενικό πλαίσιο

Περιοχή σχέσεων

Περιοχή σημείων πρόσβασης

Θέματα

Τόποι

Ασχολίες

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης καθιερωμένης εγγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

  • Clipboard

  • Εξαγωγή

  • EAC

Σχετιζόμενα θέματα

Σχετιζόμενοι τόποι