Νικολαΐδης, Νίκος

Πεδίο Αναγνώρισης

Τύπος της Οντότητας

Φυσικό Πρόσωπο

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Νικολαΐδης, Νίκος

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Τυποποιημένη μορφή(ες) του ονόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Paul Nor

Κωδικοί αναγνώρισης για Συλλογικά Όργανα

Πεδίο περιγραφής

Ημερομηνίες της ύπαρξης

1899-1981

Ιστορικό/Βιογραφικό

Ο Paul Nor (ψευδώνυμο του Νίκου Νικολαΐδη) ήταν Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστός ως συγγραφέας σατιρικών έργων. Σπούδασε νομικά και εργάστηκε ως δικηγόρος μέχρι το 1927 όταν άρχισε να γράφει ποίηση και να εργάζεται ως δημοσιογράφος. Καθιερώθηκε τη δεκαετία του 1930 όταν εξέδιδε την 'Παπαρούνα', ένα περιοδικό πολιτικής σάτιρας. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, έζησε στις ΗΠΑ (1938-1970) και στη Σουηδία (1970-1974).

Τοποθεσίες

Νομικό καθεστώς

Λειτουργίες, επάγγελμα και δραστηριότητες

Προέλευση των Καθιερωμένων Αποδόσεων

Εσωτερική δομή/γενεαλογία<

Γενικό πλαίσιο

Πεδίο σχέσεων

Access points area

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Occupations

Πεδίο ελέγχου

Authority record identifier

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Σημειώσεις συντήρησης

  • Πρόχειρο

  • Εξαγωγή

  • EAC

Related subjects

Συνδεόμενες Τοποθεσίες