Βενετία (Ιταλία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βενετία (Ιταλία)

Αντίστοιχοι όροι

Βενετία (Ιταλία)

Σχετικοί όροι

Βενετία (Ιταλία)

3 αποτελέσματα από Βενετία (Ιταλία)

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή Λένας Σαμαρά

  • Αρ.Εισ. 371
  • Αρχείο
  • 1905-1925

Φωτογραφικό λεύκωμα με θέματα από τη Μικρασιατική καταστροφή (1922): πυρκαγιά Σμύρνης· επιβίβαση προσφύγων στα πλοία· πρώτες εγκαταστάσεις, κατασκευή έργων υποδομής και οικισμών στη Μακεδονία και τη Θράκη (Γιάννες, Αρετσού Πέλλα, Νέα Καρβάλη κ.ά.)...

Δέλτα, οικογένεια

Σύμμεικτα (1791, 1823, 1825, 1828, 1832)

  • Αρ.Εισ. 145
  • Αρχείο
  • 1791, 1823, 1825, 1828, 1832

α) Έγγραφο 11791, Ιανουαρίου 10Εφοδιαστικό μέλους της μυστικής εταιρείας A.N.D.S.V. (Βενετία)β) Έγγραφο 21823, Ιουλίου 26/Αυγούστου 7Ένταλμα του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας κατά του Μηκέλη Ασημόπουλουγ) Έγγραφο 31825, Φεβρουαρίου 5Ένταλμα κατάσχεσης το...