Κερατσίνι (Πειραιάς)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κερατσίνι (Πειραιάς)

Αντίστοιχοι όροι

Κερατσίνι (Πειραιάς)

Σχετικοί όροι

Κερατσίνι (Πειραιάς)

1 αποτελέσματα από Κερατσίνι (Πειραιάς)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Σύμμεικτα (1712, 1732, 1738, 1747, 1834)

  • Αρ.Εισ. 160
  • Αρχείο
  • 1712, 1732, 1738, 1747, 1834

α) Έγγραφο 11712Εκμισθωτήριο και πωλητήριο αγρών (Πειραιάς)Εκχώρηση και πώληση αγρών στον Κόλια Μαλαγάρη από τους Γιουσούφ Αγά, γιο του Χατζή Δερβίς Αγά, και τον γιο του αδελφού του, Δερβίς Χαλήλ, κατοίκου Αθηνών.β) Έγγραφο 21732Φετβάς (δικαστική ...