Κάιρο (Αίγυπτος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κάιρο (Αίγυπτος)

Αντίστοιχοι όροι

Κάιρο (Αίγυπτος)

Σχετικοί όροι

Κάιρο (Αίγυπτος)

2 αποτελέσματα από Κάιρο (Αίγυπτος)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κυβέρνησης Μέσης Ανατολής

  • Αρχείο

Το αρχείο αφορά την διαδικασία κατασταλτικού ελέγχου των δαπανών των κυβερνήσεων Μέσης Ανατολής. Υπάρχει υλικό για τα παρακάτω Υπουργεία:1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΣύμφωνα με το νόμο και το υλικό του αρχείου καλύπτονται τα παρακάτω αντικείμενα:Ι) Προξ...

Συλλογή Μαρίας Μορέ

  • GR HESG-NHM/1995/9-1
  • Αρχείο
  • 1942-1945

40 έγχρωμες γελοιογραφίες Κ. Ρωμάνου, έντυπα και έγγραφα αφορώντα το εργοστάσιο Καραντάνη στο Κάιρο, έντυπο σχετικό με τον Κ. Ρωμανό, αποκόμματα εφημερίδων, έγγραφα αφορώντα τη δράση της Καλλιόπης Θεοτοκά, μενού, χάρτης Καΐρου κ.ά.

Θεοτοκά-Μορέ, Μαρία