Καστελόριζο (Δωδεκάνησα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Καστελόριζο (Δωδεκάνησα)

Αντίστοιχοι όροι

Καστελόριζο (Δωδεκάνησα)

Σχετικοί όροι

Καστελόριζο (Δωδεκάνησα)

5 αποτελέσματα από Καστελόριζο (Δωδεκάνησα)

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Καστελλόριζου, έγγραφα (συλλογή) (Κ1στ)

  • GRGSA-CA- COL026.06
  • Αρχείο
  • 19ος αιώνας

Έγγραφα Καστελόριζου:1. Απανταχούσα επισκοπική άνευ τίτλου, περί συλλογής εράνων υπέρ ανακαινίσεως ναού στο Καστελόριζο,2. Πράξη προικοδοσίας της Κυράτζας Παπαδίας θυγατρός Χατζή-Βασιλείου, υπογεγραμμένη υπό του Αμασείας Παϊσίου (Κωνσταντινούπολη,...

Τουρκικά, έγγραφα (συλλογή) (Κ1γ)

  • GRGSA-CA- COL026.03
  • Αρχείο
  • 19ος αιώνας

Συλλογή οθωμανικών εγγράφων (εκ των οποίων ένα λιθόγραφο): δύο φιρμάνια του 19ου αιώνα σχετικά με την άδεια κατασκευής πλοίων, την ανακαίνιση του βακουφιού του Μπαμπά Τουρμπεσί, ένα δίπλωμα πλοιαρχίας κ.ά.