Άρτα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άρτα

Αντίστοιχοι όροι

Άρτα

Σχετικοί όροι

Άρτα

2 αποτελέσματα από Άρτα

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Καραπάνος, Πύρρος

  • GR ELIA-MIET αρ.comp. 554
  • Αρχείο
  • 1916-1933

Το αρχείο αποτελείται από αλληλογραφία με διάφορα στελέχη του κόμματος των Φιλελευθέρων σχετικά με χρηματική ενίσχυση του κόμματος, αποδείξεις εισφορών του στο κόμμα (1933) αλληλογραφία με διαφόρους για εξυπηρετήσεις (1916-1933) και εμπορική με το...

Καραπάνος, Πύρρος

Συλλογή οθωμανικών εγγράφων Γεωργίου Λαδά

  • Αρ.Εισ. 33
  • Αρχείο
  • 1746-1864

Αυτοκρατορικά διατάγματα αναφερόμενα στα υποστατικά της μονής του Αγίου Νικολάου στο χωριό Άγιος Γεώργιος Κορίνθου (1746, 1768, 1795), στην μονή της Παναγίας στην Κω (1802), καθώς και στα κτήματα της μητρόπολης Μονεμβασίας (1813)· διατάγματα του Κ...