Ελευσίνα (Αττική)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ελευσίνα (Αττική)

Αντίστοιχοι όροι

Ελευσίνα (Αττική)

Σχετικοί όροι

Ελευσίνα (Αττική)

2 αποτελέσματα από Ελευσίνα (Αττική)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ελευσίνας

  • GRGSA-CA- JUS008.02
  • Αρχείο
  • 1910-1985

Ειρηνοδικείο Ελευσίνας: πολιτικές αποφάσεις, αποφάσεις μονομελούς Πρωτοδικείου, αποφάσεις μικροδιαφορών, βιβλία δημοσιεύσεων αποφάσεων, αποφάσεις Πταισματοδικείου Ελευσίνας, αποφάσεις αυτόφωρου.Ειρηνοδικείο Ειδυλλίας: πολιτικές αποφάσεις, ευρετήρι...

Ειρηνοδικείο Ελευσίνας

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ελευσίνας - Βιλλίων

  • GRGSA-CA- JUS008.03
  • Αρχείο
  • 1914-1987

Το αρχείο του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας - Βιλλίων αφορά σε προτάσεις, αγωγές τακτικής διαδικασίας, βιβλία εκθέσεων, εφέσεις, πρωτόκολλα αγωγές, διαταγές πληρωμών κ.ά.

Ειρηνοδικείο Ελευσίνας