Αστυπάλαια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αστυπάλαια

Αντίστοιχοι όροι

Αστυπάλαια

Σχετικοί όροι

Αστυπάλαια

1 αποτελέσματα από Αστυπάλαια

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Ακολουθία του Ανθίμου εκ Κεφαλληνίας" (Κ54β_1)

  • GRGSA-CA- COL165.01
  • Αρχείο
  • 19ος αιώνας

Χειρόγραφο νεότερο (ΙΘ' αι.) επιγραφόμενο "Ακολουθία του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Ανθίμου του εκ Κεφαλληνίας, νέου ασκητού πατρός και προστάτου Αστυπαλαίας..."