Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο)

Αντίστοιχοι όροι

Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο)

Σχετικοί όροι

Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο)

2 αποτελέσματα από Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Φιλελληνικού Κομιτάτου Λονδίνου

  • Κ
  • Αρχείο
  • 1821-1871

Περιέχει κυρίως την αλληλογραφία του Κομιτάτου (1823 κε.), εκθέσεις, φυλλάδια, σημειώματα, εφημερίδες και πρακτικά, μαζί με μερικά μεταγενέστερα και άσχετα χαρτιά του Μπάουρινγκ (ιδίως για τα διπλωματικά ζητήματα του βασιλείου της Χαβάης)

Μπάουρινγκ, Τζων

Επιστολές Βύρωνα

  • Μ21
  • Αρχείο
  • 1823

Γράμματα του λόρδου Βύρωνα προς το γραμματέα του Κομιτάτου Μπάουρινγκ (2 του Μαΐου 1823 από Γένοβα και 3 του Ιουλίου).

Λόρδος Βύρων