Έδεσσα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Έδεσσα

Αντίστοιχοι όροι

Έδεσσα

Σχετικοί όροι

Έδεσσα

1 αποτελέσματα από Έδεσσα

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Πλατσούκα, οικογένεια

  • GR ELIA-MIET 2/08Θ
  • Αρχείο
  • 1876-1942

Το αρχείο αφορά σε μεγάλο βαθμό τις οικονομικές δραστηριότητες μελών της οικογένειας Πλατσούκα. Περιέχονται συμφωνητικά ίδρυσης, διάλυσης και μετονομασίας εταιρειών, τίτλοι κυριότητας ακίνητης περιουσίας, ομολογίες δανείων, συμβόλαια αγοράς και εν...

Πλατσούκα, οικογένεια