Άργος (Αργολίδα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άργος (Αργολίδα)

Αντίστοιχοι όροι

Άργος (Αργολίδα)

Σχετικοί όροι

Άργος (Αργολίδα)

4 αποτελέσματα από Άργος (Αργολίδα)

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Άργους, χάρτης (Κ17γ,4)

 • GRGSA-CA- PRI028.10
 • Αρχείο
 • 1831

Χάρτης τοπογραφικός της πόλης Άργους, που σχεδιάστηκε με εντολή του Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια από τον μηχανικό Rudolph de Borroczun τον Μάρτιο του 1831.

Μάμουκας, Ανδρέας (συλλογή) (Κ80)

 • GRGSA-CA- COL027.56
 • Αρχείο

Συλλογή Ανδρέα Μάμουκα:Α. Ιδιωτικά (φ. 1-81)Β. Δημόσια (φ. 82-φ. 106)Γ. Αυτοτελείς συλλογές:1. Αντίγραφα εγγράφων (φ.107Α-108Β)2. Βιτάλη Αρχείο (φ. 109-113)3. Εκκλησιαστικά (φ. 114)4. Ενότητες Μικρές (φ. 115-116Β)5. Έντυπα (φ. 117-118Β)6. Εταιρεία...

Μάμουκας, Ανδρέας

Πραντούνας, Αντώνιος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ34α)

 • GRGSA-CA- COL101.01
 • Αρχείο
 • 1771-1925

Συλλογή που περιέχει:1.Δακτυλόγραφος διατριβή του στρατηγού Α. Πραντούνα "Απάντησς εις τον αναιδέστατον συκοφάντην & ιερόσυλον σφετεριστήν των πολεμικών δαφνών μου, Ιω. Καλογεράν, ε.α. Υποστράτηγο (του γλυκού νερού), και τέως φευ!Βουλευτή...

Πραντούνας, Αντώνιος

Σύμμεικτα (1828)

 • Αρ. Εισ. 12
 • Αρχείο
 • 1828

Έγγραφο 11828, Απριλίου 16Διαταγή του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια σχετικά με την παύση των καθηκόντων του προσωρινού Διοικητή Ναυπλίου, Ιωάννη Θεοτόκη. Έγγραφο 21828, Απριλίου 16Κοινοποίηση εγγράφου του Ιωάννη Καποδίστρια προς τον Ιωάννη Θεοτόκη....