Άργος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άργος

Αντίστοιχοι όροι

Άργος

Σχετικοί όροι

Άργος

1 αποτελέσματα από Άργος

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Σύμμεικτα (1828)

  • Αρ. Εισ. 12
  • Αρχείο
  • 1828

Έγγραφο 11828, Απριλίου 16Διαταγή του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια σχετικά με την παύση των καθηκόντων του προσωρινού Διοικητή Ναυπλίου, Ιωάννη Θεοτόκη. Έγγραφο 21828, Απριλίου 16Κοινοποίηση εγγράφου του Ιωάννη Καποδίστρια προς τον Ιωάννη Θεοτόκη....