Δεκέλεια (Αττική)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δεκέλεια (Αττική)

Αντίστοιχοι όροι

Δεκέλεια (Αττική)

  • UF Dekeleia (Greece)
  • UF Τατόι (Αττική)
  • UF Κτήμα Τατοΐου (Αττική)
  • UF Βασιλικό κτήμα Τατοΐου (Αττική)

Σχετικοί όροι

Δεκέλεια (Αττική)

1 αποτελέσματα από Δεκέλεια (Αττική)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά

  • Αρ.Εισ. 381
  • Αρχείο
  • 1880-1920

Φωτογραφίες και επιστολικά δελτάρια με θέματα τα μέλη της ελληνικής βασιλικής οικογένειας σε δημόσιες και ιδιωτικές εμφανίσεις. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος· ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ με τον Aristide Briand και τον Bartoux στο Aix Les Bains· κρητικοί φουστ...

Πετιμεζάς, Ηρακλής