Αίγινα (Αττική)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αίγινα (Αττική)

Αντίστοιχοι όροι

Αίγινα (Αττική)

Σχετικοί όροι

Αίγινα (Αττική)

11 αποτελέσματα από Αίγινα (Αττική)

11 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αίγινας, έγγραφα (συλλογή) (Κ10β)

 • GRGSA-CA- COL026.07
 • Αρχείο
 • 1792-1841

1. Έγγραφα Αίγινας νοταριακά, επιστολές ιδιωτικές, κ.ά. των προ της Επανάστασης και μεταγενέστερων χρόνων.2. Κοινοτικά, δικαστικά, αναφορές προς την Κυβέρνηση, κ.ά. των χρόνων της Επανάστασης, του Καποδίστρια και του Όθωνα.

Αρχείο Υποδιεύθυνσης Παροχών Περιφερειακού Υποκαταστήματος Πειραιά Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)

 • GRGSA-CA- ADM232.01
 • Αρχείο
 • 1995

Υπηρεσιακά βιβλία: Πρωτόκολλο ατυχημάτων, πρωτοκόλλου τροχαίων ξένων, μητρώο ατυχημάτων, ευρετήριο ατυχημάτων, μητρώο ατυχημάτων Αίγινας. Φάκελοι: Εισερχόμενα -Εξερχόμενα Ατυχημάτων, δηλώσεις ατυχημάτων με παραστατικά

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιφερειακό Υποκατάστημα Πειραιά, Υποδιεύθυνση Παροχών

Κατάστιχο λογαριασμών (Χφ62)

 • GRGSA-CA- MAN001.36
 • Αρχείο
 • 1826-1851

Περιέχει λογαριασμούς και σημειώματα αγνώστου εμπόρου με έδρα το Ναύπλιο ή την Αίγινα.

Λαδάς, Γεώργιος (συλλογή) (Κ47)

 • GRGSA-CA- COL027.236
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Συλλογή Λαδά, Τμήμα Δ΄, φ. 70-78φ. 70: Αντίγραφα και πρωτότυπα Ενετοκρητοκερκυραϊκής οικογενείας Dandolo.φ. 71: Παλαιά έγγραφα που αφορούν τα νησιά του Αιγαίου, Κρήτης 1827 Επανάσταση, Leicester Stanhope εγκληματική διαδικασία, pαλιά έγγραφα Αθηνώ...

Λαδάς, Γεώργιος

Νομαρχία Πειραιά (σύμμεικτη συλλογή) (Κ115δ)

 • GRGSA-CA- ADM415.04
 • Αρχείο
 • 1940-1949

Συλλογή εγγράφων της περιόδου 1940-1949 που περιλαμβάνει:1. Έγγραφα του Δημοτικού Σχολείου Ποταμού - Κυθήρων.2. Έγγραφα της Γενικής Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως Πειραιώς.3. Έγγραφα της Επιθεωρήσεως Δημοτικών Σχολείων Α΄ Περιφέρειας Πειραιώς.4. ...

Νομαρχία Πειραιά

Σπανός, Χαράλαμπος (συλλογή) (Κ94γ)

 • GRGSA-CA- COL027.77
 • Αρχείο
 • 1808-1939

Συλλογή που περιλαμβάνει:Α. Έγγραφα Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αίγινα:1. Γράμμα πωλητήριο της Ι. Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη θέση Ξένου Ράχις στην Αίγινα (24 Απριλίου 1808).2. Επίσημο πωλητήριο έγγραφο της ίδιας Μονής τη (11 Νοεμβρί...

Σύμμεικτα (1820, 1824, 1826, 1828, 1832, 1845)

 • Αρ. Εισ. 57
 • Αρχείο
 • 1820, 1824, 1826, 1828, 1832, 1845

Έγγραφο 1[1820-1821]Απόσπασμα από την διδασκαλία της Φιλικής Εταιρείας. Σημεία αναγνώρισης των αδελφοποιητών, συστημένων και ιερέων. Μυστικό αλφάβητο της Εταιρείας.Έγγραφο 21824, Ιουλίου 19Επιστολή των Δήμου Σκαλτζά και Νάκου Πανουργιά προς τον ...