Βαλκάνια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βαλκάνια

Αντίστοιχοι όροι

Βαλκάνια

Σχετικοί όροι

Βαλκάνια

1 αποτελέσματα από Βαλκάνια

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή Philip B. Betancourt

  • GR GL PPB 110
  • Αρχείο
  • 1895-1920

Η συλλογή, που περιλαμβάνει πάνω από 200 ταχυδρομικά δελτάρια των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, απεικονίζει την ιστορία της Ελλάδας και των Βαλκανίων σε μια περίοδο 35 ετών, αρχίζοντας από την ήττα της Ελλάδας το 1897 στον πόλεμο με...

Betancourt, Philip B.