Αδριανούπολη (Τουρκία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αδριανούπολη (Τουρκία)

Αντίστοιχοι όροι

Αδριανούπολη (Τουρκία)

Σχετικοί όροι

Αδριανούπολη (Τουρκία)

1 αποτελέσματα από Αδριανούπολη (Τουρκία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Παρασχίδης, Χαρίλαος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 22/13
  • Αρχείο
  • 1915 - 1963

Ενδεικτικά Ελληνικού Γυμνασίου και Αστικής Σχολής Αδριανουπόλεως, απολυτήρια, πιστοποιητικό της Ενώσεως Ανταλλαξίμων Μικράς Ασίας, Θράκης, Κωνσταντινουπόλεως και Πόντου, ληξιαρχική πράξη γάμου, δελτία μέλους Δικηγορικού Συλλόγου (1915-1963).

Παρασχίδης, Χαρίλαος