Αϊβαλί (Τουρκία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αϊβαλί (Τουρκία)

Αντίστοιχοι όροι

Αϊβαλί (Τουρκία)

  • UF Κυδωνιές

Σχετικοί όροι

Αϊβαλί (Τουρκία)

2 αποτελέσματα από Αϊβαλί (Τουρκία)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ζερβού, Ιωάννης (συλλογή) (Κ45)

  • GRGSA-CA- COL147.01
  • Αρχείο
  • 1844-1923

Συλλογή του Ιωάννη Ζερβού που αποτελείται από:1. Διαβατήριο στο όνομα του Δημητρίου Ν. Ζερβού που εκδόθηκε από τον υποπρόξενο της Ελλάδας στις Κυδωνιές της Μικράς Ασίας (1844).2. Διαβατήριο στο όνομα του Δημήτριου Ν. Ζερβού που εκδόθηκε από τον υ...

Ζερβός, Ιωάννης