Αιθιοπία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αιθιοπία

Αντίστοιχοι όροι

Αιθιοπία

Σχετικοί όροι

Αιθιοπία

1 αποτελέσματα από Αιθιοπία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Λεντάκης, Ηλίας

  • GR ELIA-MIET 1/18
  • Αρχείο
  • 1932-1998

Το αρχείο καλύπτει κυρίως την περίοδο 1932-1961.Ο πρώτος υποφάκελος περιέχει τα επαγγελματικά του Ηλία Λεντάκη (1944-1977): αλληλογραφία με εταιρείες και οργανισμούς για επαγγελματικά ζητήματα, πληρεξούσιο, βιογραφικά σημειώματα στα ελληνικά και ι...

Λεντάκης, Ηλίας