Αγγλία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγγλία

Αντίστοιχοι όροι

Αγγλία

Σχετικοί όροι

Αγγλία

1 αποτελέσματα από Αγγλία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Έγγραφα Φιλανθρωπικής Εταιρείας

  • Αρ. Εισ. 10
  • Αρχείο
  • 1825-1827

Φακ. 1Επιστολές μελών της Φιλανθρωπικής Εταιρείας προς την ελληνική προσωρινή Κυβέρνηση και προς τον Γεώργιο Σπανιολάκη, απεσταλμένο της κυβέρνησης στο Λονδίνο. Οι επιστολές αφορούν σε θέματα λειτουργικά και οικονομικά της Εταιρείας, στον τρόπο απ...

Φιλανθρωπική Εταιρεία Παρισίων