Αγγλία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγγλία

Αντίστοιχοι όροι

Αγγλία

Σχετικοί όροι

Αγγλία

3 αποτελέσματα από Αγγλία

3 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Έγγραφα Φιλανθρωπικής Εταιρείας

  • Αρ. Εισ. 10
  • Αρχείο
  • 1825-1827

Φακ. 1Επιστολές μελών της Φιλανθρωπικής Εταιρείας προς την ελληνική προσωρινή Κυβέρνηση και προς τον Γεώργιο Σπανιολάκη, απεσταλμένο της κυβέρνησης στο Λονδίνο. Οι επιστολές αφορούν σε θέματα λειτουργικά και οικονομικά της Εταιρείας, στον τρόπο απ...

Φιλανθρωπική Εταιρεία Παρισίων

Αρχείο Ιωάννη Φραντζή

  • GR GL AIF 043
  • Αρχείο
  • 1938-1972

Το αρχείο περιλαμβάνει έγγραφα και σημειώσεις που καλύπτουν τη διπλωματική καριέρα του Ιωάννη Φραντζή από την πρώτη του τοποθέτηση στον Αυλώνα της Αλβανίας έως και τη θητεία του στην Πρεσβεία της Ινδίας. Σημαντικό μέρος του αρχείου καταλαμβάνει η ...

Φραντζής, Ιωάννης

Αρχείο Ροβέρτου Σαραγά

  • GR GL RS 052
  • Αρχείο

Το αρχείο περιλαμβάνει αλληλογραφία (προσωπική και επαγγελματική), προσωπικά έγγραφα και χειρόγραφα, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από την επαγγελματική πορεία του Ροβέρτου Σαραγά.

Σαραγάς, Ροβέρτος