Αρχεία, Ιστορικά - Απογραφή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αρχεία, Ιστορικά - Απογραφή

Αντίστοιχοι όροι

Αρχεία, Ιστορικά - Απογραφή

Σχετικοί όροι

Αρχεία, Ιστορικά - Απογραφή

2 αποτελέσματα από Αρχεία, Ιστορικά - Απογραφή

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού

  • Αρχείο
  • 1978

Ο φάκελος περιέχει έγγραφο του τμήματος Ιστορικών Αρχείων της Διεύθυνσης Γραμμάτων του ΥΠ.Π.Ε. προς διάφορες υπηρεσίες και φορείς που κατέχουν ιστορικά αρχεία με σκοπό την καταγραφή και την καλύτερη οργάνωση αυτών.Ακόμα, περιλαμβάνει κατάλογο των ...

Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, Διεύθυνση Γραμμάτων

Αρχείο Ιδιαίτερου Γραφείου Υπουργού του Υπουργείου Πολιτισμού

  • Αρχείο
  • 1980 - 1982

Το αρχείο αποτελείται από 3 φακέλους και 108 υποφακέλους στο σύνολό του. Συγκεκριμένα: ο πρώτος φάκελος περιέχει τους υποφακέλους 1-35, ο δεύτερος τους υποφακέλους 36-71 και ο τρίτος τους υποφακέλους 72-108.Ο κάθε υποφάκελος είναι ονομαστικός ...

Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, Γραφείο Υπουργού