Αρχειομαρξιστές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αρχειομαρξιστές

Αντίστοιχοι όροι

Αρχειομαρξιστές

Σχετικοί όροι

Αρχειομαρξιστές

1 αποτελέσματα από Αρχειομαρξιστές

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Σύριγγας, Νίκος (συλλογή)

  • GR ELIA-MIET αρ. comp. 643
  • Αρχείο
  • 1927-1984

Περιέχει βιογραφικά σημειώματα, αφηγήσεις και αποδελτίωση προσώπων που ανήκαν σε τροτσκιστικές οργανώσεις με στοιχεία και πληροφορίες για τη ζωή και την πολιτική δράση τους -τα οποία συγκεντρώθηκαν για τη μελέτη της ιστορίας του τροτσκιστικού κινή...

Σύριγγας, Νίκος