Εσκή-Σεχίρ (Τουρκία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εσκή-Σεχίρ (Τουρκία)

Αντίστοιχοι όροι

Εσκή-Σεχίρ (Τουρκία)

  • UF Δορύλαιο (Τουρκία)
  • UF Εσκί-Σεχίρ (Τουρκία)

Σχετικοί όροι

Εσκή-Σεχίρ (Τουρκία)

1 αποτελέσματα από Εσκή-Σεχίρ (Τουρκία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή Κωνσταντίνου Σαραντίδη

  • Αρ.Εισ. 370
  • Αρχείο
  • 1921, 1922

α) 1921, Ιουλίου 17: Επιστολή του Βασιλιά Κωνσταντίνου Β΄ (Εσκί Σεχίρ) προς το στρατηγό αναστάσιο Παπούλα.β) 1922, Ιουλίου 17: Προκήρυξη του Αριστείδη Στεργιάδη, Ύπατου Αρμοστή της Ελλάδας στη Σμύρνη. Μετά την κατάληψη της Δυτικής Μικράς Ασίας από...