Αφιόν Καραχισάρ (Τουρκία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αφιόν Καραχισάρ (Τουρκία)

Αντίστοιχοι όροι

Αφιόν Καραχισάρ (Τουρκία)

  • UF Afyonkarahisar (Turkey)
  • UF Νικόπολις (Τουρκία)

Σχετικοί όροι

Αφιόν Καραχισάρ (Τουρκία)

1 αποτελέσματα από Αφιόν Καραχισάρ (Τουρκία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή Φ. Μαυρίδη

  • Αρ.Εισ. 402
  • Αρχείο
  • 1919-1921

Στιγμιότυπα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία: ο στρατηγός Αναστάσιος Παπούλας (1921)· ο πρίγκιπας Ανδρέας με τον επιτελάρχη στις προφυλακές· προέλαση του ελληνικού στρατού προς Ουσάκ· ανατίναξη γέφυρας από Τούρκους (Αύγουστος 1919)...

Μαυρίδης, Φ.