Ύδρα (Αττική)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ύδρα (Αττική)

Αντίστοιχοι όροι

Ύδρα (Αττική)

Σχετικοί όροι

Ύδρα (Αττική)

20 αποτελέσματα από Ύδρα (Αττική)

20 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

David, Pierre Etienne

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 58/01
 • Αρχείο
 • 1807-1830 (κυρίως 1822-1824)

Το τμήμα του αρχείου David αναφέρεται στην περίοδο που ήταν γενικός πρόξενος της Γαλλίας στη Σμύρνη και στο Αρχιπέλαγος και περιλαμβάνει τεκμήρια σχετικά με Γάλλους και Γερμανούς φιλέλληνες εθελοντές που ήρθαν να πολεμήσουν στο Μοριά (προκηρύξεις,...

David, Pierre Etienne

Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ4α_1)

 • GRGSA-CA- COL027.212
 • Αρχείο
 • 1792-1821

Έγγραφα Υδραϊκά, τα περισσότερα των οποίων είναι διαταγές του "Διβανίου του Βασιλικού Τερσανά" προς το Κοινόν της Ύδρας.

Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ4α_2)

 • GRGSA-CA- COL027.214
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Έγγραφα Υδραϊκά. Έντυπο "Ερμηνεία των Σενιάλων" (σενιάλα των Καπιτάνων των μερικών πλοίων προς το Ναύαρχο, σενιάλα της Πούσουλας, σενιάλα της νυκτός και σενιάλα με 2, 3, 4, 5 και 6 φανάρια).

Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ4α_2)

 • GRGSA-CA- COL027.215
 • Αρχείο
 • 1822-1828, 1855

Έγγραφα Υδραϊκά. Εγκύκλιοι, προκηρύξεις και συμπληρωματικός πίνακας των δικαιούχων της Ύδρας.

Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ4α_3)

 • GRGSA-CA- COL027.217
 • Αρχείο
 • [1821]

Έγγραφα Υδραϊκά. Βιβλίο χειρόγραφο που περιέχει:1. Κανονισμό, πολιτικό και εμπορικό, του Κοινού της νήσου της Ύδρας, πρωτοτύπως υπογεγραμμένο, της περιόδου πριν από την Επανάσταση του 1821,2. Πίνακα των σωζόμενων πλοίων της Ύδρας κατά το έτος 1830...

Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ4α_3)

 • GRGSA-CA- COL027.216
 • Αρχείο
 • 1823-1826

Έγγραφα Υδραϊκά. Βιβλίο επιγραφόμενο "Καταγραφή της Λαβής και Δόσεως", που περιέχει τους εράνους, εισπράξεις, δαπάνες κατά τις διάφορες εκστρατείες του Υδραϊκού στόλου.

Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ4β)

 • GRGSA-CA- COL027.218
 • Αρχείο
 • 1808-1836

Έγγραφα Υδραϊκά. Διαταγές εκ του "Διβανίου του Βασιλικού Τερσανά", ναυτικά διπλώματα και διαβατήρια.

Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ50γ)

 • GRGSA-CA- COL027.241
 • Αρχείο
 • 1821

Έγγραφα της Επανάστασης του 1821:1. Προκήρυξη των κατοίκων της Ύδρας στις 16 Μαΐου 1821 περί σύνταξης των χηρών, μητέρων και ανήλικων τέκνων των πιπτόντων Υδραίων, περί τιμών απονεμομένων στους νεκρούς του πολέμου, περί τιμωρίας των προδοτών, κ.λπ...

Ύδρας, έγγραφα (συλλογή) (Κ78β)

 • GRGSA-CA- COL027.47
 • Αρχείο
 • 1783-1821

1. Υπόμνημα περί της νήσου Ύδρας από τον Αντώνιο Μιαούλη.2. Διήγηση θαυμάτων της Ιεράς εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου της Φανερωμένης της ευρισκομένης στην Ύδρα.3. Πωλητήριο του Νικ. Βότζου και του υιού του Πέτρου προς τον Νικολό Μπουντούρη από τη...

Αρχείο Γεωργίου Βούλγαρη

 • Αρ. Εισ. 55
 • Αρχείο
 • 1788-1868

Χορηγήσεις αδειών για τη φύτευση αμπέλου (1788/1789) και την ανέγερση μύλου (1791). Ορισμοί του Διβανίου προς τον Γεώργιο Βούλγαρη, κοτζάμπαση των νησιών Ύδρας, Σπετσών και Πόρου, αναφερόμενοι σε θέματα διοίκησης (1802-1808).Επιστολές του μπέη του...

Βούλγαρης, Γεώργιος

Βρούσκος, Λαζάρος (συλλογή) (Κ58α)

 • GRGSA-CA- COL175.01
 • Αρχείο
 • 1822-1913

Συλλογή ιστορικών εγγράφων, μεταξύ των οποίων, και έγγραφα αναφερόμενα στον Υδραίο αγωνιστή Λάζαρο Βρούσκο.

Βρούσκος, Λάζαρος

Κοινότητα Ύδρας (Κ355)

 • GRGSA-CA- ADM488.01
 • Αρχείο
 • 1821-1827

Πρωτόκολλο εισερχόμενης αλληλογραφίας της Κοινότητας Ύδρας. Κάθε σελίδα περιλαμβάνει 8 στήλες: αύξων αριθμός καταγραφής, αριθμός που φέρει το έγγραφο, μήνας, ημέρα, έτος, τόπος, αποστολέας και περιεχόμενο.

Κοινότητα Ύδρας

Κοσμάς, Ανδρέας ή Κολεμανιάτης, Ανδρέας

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 40/97
 • Αρχείο
 • 1823-1863

Έγγραφα του Επάρχου Ευρίπου Ιωάννη Κωλέττη προς τον καπετάνιο Ανδρέα Κοσμά, τον οποίο διορίζει ναύαρχο των ελληνικών πλοίων της πολιορκίας του Ευρίπου (1823). Επιστολές των προκρίτων Ύδρας προς τον πολιτάρχη της νήσου Σύρου, Ανδρέα Κοσμά Κολεμανιά...

Κοσμάς, Ανδρέας

Λαδάς, Γεώργιος (συλλογή) (Κ47)

 • GRGSA-CA- COL027.232
 • Αρχείο
 • 1822-1827

Συλλογή Γεωργίου Λαδά: Τμήμα Β΄φ. 1, Άρειος Πάγος 1822-1823.φ. 2, Νομική Διάταξις.φ. 3, Ιανουάριος - Μάρτιος 1822.φ. 4, Άρειος Πάγος, Απρίλιος 1822.φ. 5, Άρειος Πάγος, Μάιος - Οκτώβριος 1822.φ. 6, Άρειος Πάγος, Νοέμβριος 1822 - Ιανουάριος 1823, αχ...

Λαδάς, Γεώργιος

Ματθαίου, Σοφία (συλλογή) (Κ397)

 • GRGSA-CA- COL027.179
 • Αρχείο
 • 1894-1917

Σοφία Ματθαίου (κώδικες/κατάστιχα):1. Συμβολαιογραφικός κώδικας νήσου Κω (1916-1917),2. Καθολικό βερεσεδίων νήσου Ύδρας του έμπορου Κοσμά Μπαρμπαρή (1894-1896).

Μπουντούρης, Δημήτριος Στ. (αρχείο) (Κ77α)

 • GRGSA-CA- PRI063.01
 • Αρχείο
 • 1828-1865

Αρχείο του Δημήτριου Σταμ. Μπουντούρη που περιλαμβάνει επιστολές και άλλα έγγραφα, κυρίως, από σημαίνοντα πρόσωπα των χρόνων του Όθωνα, όπως οι Αλέξανδορς Μαυροκορδάτος, Σπυρίδων Τρικούπης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Α. Ευμορφόπουλος, Ανδρεάς Μιαούλης...

Μπουντούρης, Δημήτριος

Πλοίο «Κίμων»

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 22/14
 • Αρχείο
 • 1821-1842

1) Μεταγραφή ημερολογίου ετών 1821-1827 του υδραίικου πλοίου «Κίμων» (1880, 291 σελ.) από τον υιό του καπετάνιου Λάζαρο Ιωάννη Βατσαξή.2) Κατάστιχο αναφορών των εμπορικών κινήσεων του πλοίου «Κίμων» 1834-1842 με τίτλο «Ημερινόν» (250 σελ.), γραμμέ...

Βατσαξής, Λάζαρος

Σαχτούρης, Γεώργιος

 • GR ELIA-MIET 50/00
 • Αρχείο
 • 1828-1958

Το αρχείο φυλάσσεται σε επτά αρχειακούς φακέλους που αφορούν κατά κύριο λόγο τον Γεώργιο Σαχτούρη. Από αυτούς ένας φάκελος αφορά τον γιο του Δημήτριο και ένας διάφορα άλλα μέλη της οικογένειας Σαχτούρη.Ο πρώτος (1) φάκελος περιλαμβάνει επίσημα έγγ...

Σαχτούρης, Γεώργιος

Φέσσα, Ρωξάνη

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 3/17
 • Αρχείο
 • 1821-1995

Γενεαλογικά και βιογραφικά στοιχεία, τεκμήρια και επιστολές σχετικά με μέλη των πατρικών και μητρικών οικογενειών των γονέων, πάππων και προπάππων της Ρωξάνης Φέσσα (Μακκά, Ταρποξή, Φωτιάδη, Ροδοκανάκη, Ταμβάκου) και της οικογένειας του συζύγου τη...

Φέσσα, Ρωξάνη