Καλαμάτα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Καλαμάτα

Αντίστοιχοι όροι

Καλαμάτα

Σχετικοί όροι

Καλαμάτα

5 αποτελέσματα από Καλαμάτα

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο οικογενείας Μπενάκη

 • Αρ.Εισ. 26
 • Αρχείο
 • 1675-1854

Δικαιοπρακτικά έγγραφα: πωλητήρια κτημάτων, συμφωνητικά, χρεωστικές ομολογίες, αποδείξεις πληρωμής εμπορευμάτων για συναλλαγές που έγιναν, κυρίως στην Καλαμάτα, κατά τα έτη (1675-1806).Έγγραφα αναφερόμενα σε εμπορικές δοσοληψίες λαδιού, μετάξης, β...

Μπενάκη, οικογένεια

Αρχείο οικογενείας Μπενάκη

 • Αρ.Εισ. 28
 • Αρχείο
 • π. 1685-1891

Τοπογραφικό σχέδιο των βενετικών αρχών για την παραχώρηση γαιών στην Ανδρούσα (1685).Δικαιοπρακτικά έγγραφα της οικογένειας, κυρίως για αγοραπωλησίες κτημάτων στην περιοχή της Καλαμάτας (1748-1764)· καταστάσεις εσόδων (1783-1785)· διαθήκη της Σταυ...

Μπενάκη, οικογένεια

Αρχείο οικογενείας Μπενάκη

 • Αρ.Εισ. 27
 • Αρχείο
 • 1682-1818

Οθωμανικά δικαιοπρακτικά έγγραφα κυρίως της οικογένειας Μπενάκη, για αγοραπωλησίες κτημάτων στην περιοχή της Καλαμάτας· πωλητήρια τσιφλικιού στο Γαϊδουροχώρι (1682) και περιβολιού στην Καλαμάτα (1692).Έγγραφα των ετών 1706-1749: αποπληρωμή χρεών ...

Μπενάκη, οικογένεια

Καρμπαλιώτης, Δημήτριος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 14/07
 • Αρχείο
 • 1924-1943

Το αρχείο περιέχει υλικό που σχετίζεται κυρίως με τη δραστηριότητά του στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Καλαμάτας, προσωπική αλληλογραφία, αποδείξεις που αφορούν τη λειτουργία της επιχείρησής του και διάφορα προσωπικά και οικογενειακά έ...

Καρμπαλιώτης, Δημήτριος

Μακρόπουλος, Παναγιώτης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 24/03
 • Αρχείο
 • 1874-1924

Οικονομικά βιβλία και μερικά έγγραφα του εμπόρου Παναγιώτη Μακρόπουλου.Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:Τρία βιβλία ταμείου: 1910-1914, 1914-1918, 1919-192413 βιβλία ("φυλλάδια") οφειλετών: 1885-1889, 1891,1892,1895,1898,1900-1902,1905(;), 1...

Μακρόπουλος, Παναγιώτης