Αρμένιοι - Ελλάδα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αρμένιοι - Ελλάδα

Αντίστοιχοι όροι

Αρμένιοι - Ελλάδα

Σχετικοί όροι

Αρμένιοι - Ελλάδα

1 αποτελέσματα από Αρμένιοι - Ελλάδα

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού

  • GRGSA-CA- ADM014
  • Αρχείο
  • 1917-1928

Στις αρμοδιότητες του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού εντασσόταν κυρίως η διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και η προώθηση των υποθέσεών τους. Κατά συνέπεια ο κύριος όγκος του υλικού αποτελείται από...

Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού (1917-1928)