Αμοργός (Κυκλάδες)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αμοργός (Κυκλάδες)

Αντίστοιχοι όροι

Αμοργός (Κυκλάδες)

Σχετικοί όροι

Αμοργός (Κυκλάδες)

5 αποτελέσματα από Αμοργός (Κυκλάδες)

5 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Ιωαννίδη

 • Ψ 66
 • Αρχείο
 • 1852-1934 (αλλά και πιο παλιά σε αντίγραφα)

Χειρόγραφοι κατάλογοι (1892) των 95 περγαμηνών και χαρτώων κωδίκων της μονής της Χοζοβιώτισσας (183 αριθμημένα φύλλα), αντίγραφα του κτητορικού της κώδικα και άλλων αποσπασμάτων, «βιβλιακά» σημειώματα και άλλα σκόρπια (όχι μόνο για την Αμοργό), κα...

Ιωαννίδης, Εμμανουήλ

Γρηγόριου Ε' , Πατριάρχη σιγίλλιο (Κ48ζ)

 • GRGSA-CA- PRI183.01
 • Αρχείο
 • 1798

Σιγίλλιο σε περγαμηνή του Πατριάρχη Γρηγόριου Ε΄ σχετικά με τη Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό.

Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως

Λαδάς, Γεώργιος (συλλογή) (Κ47)

 • GRGSA-CA- COL027.236
 • Αρχείο
 • χ.χ.

Συλλογή Λαδά, Τμήμα Δ΄, φ. 70-78φ. 70: Αντίγραφα και πρωτότυπα Ενετοκρητοκερκυραϊκής οικογενείας Dandolo.φ. 71: Παλαιά έγγραφα που αφορούν τα νησιά του Αιγαίου, Κρήτης 1827 Επανάσταση, Leicester Stanhope εγκληματική διαδικασία, pαλιά έγγραφα Αθηνώ...

Λαδάς, Γεώργιος

Σπανός, Χαράλαμπος (σύμμεικτη συλλογή) (Κ87)

 • GRGSA-CA- COL027.65
 • Αρχείο
 • 1781-1935

Συλλογή εγγράφων και χειρογράφων που περιλαμβάνει:Α. Έγγραφα:1. Ιδιωτικά έγγραφα των ετών 1781-1863 από τη Ρωσία, την Αμοργό, την Αθήνα, κ.ά.2. Δημόσια έγγραφα των ετών 1834-1854.3. Δικαστικά έγγραφα των ετών 1879-1904.4. Διάφορα έγγραφα των ετών ...

Σύμμεικτα (1779)

 • Αρ.Εισ. 329
 • Αρχείο
 • 1779

Βροντολόγιο που βρέθηκε στην Αμοργό.Φωτοτυπία χειρογράφου, σσ. 24.