Βερολίνο (Γερμανία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Βερολίνο (Γερμανία)

Αντίστοιχοι όροι

Βερολίνο (Γερμανία)

Σχετικοί όροι

Βερολίνο (Γερμανία)

2 αποτελέσματα από Βερολίνο (Γερμανία)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος (Κ83α)

  • GRGSA-CA- PRI028.30
  • Αρχείο
  • 1821-1880

Τμήμα αρχείου του Αλέξανδρου Κοντόσταυλου που περιλαμβάνει αλληλογραφία με τους εμπόρους Ροδοκανάκη, Μεσέρη, Πρασακάκη, Ράλλη, Σκυλίτση, Τοσίτζα, Πετροκοκκίνου, Φραγκιάδη, Γαλάτη κ.ά. από τη Σμύρνη, την Τεργέστη, το Λονδίνο, τη Μασσαλία, τη Μελίτη...

Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος