Δράμα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δράμα

Αντίστοιχοι όροι

Δράμα

Σχετικοί όροι

Δράμα

1 αποτελέσματα από Δράμα

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Τριανταφυλλίδης, Αθανάσιος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 12/07
  • Αρχείο
  • 1941-1967

Το υλικό του αρχείου αφορά τη δράση του Αθανάσιου Τριανταφυλλίδη ως μέλους προσφυγικών οργανώσεων στη διάρκεια της Κατοχής, τη δημαρχία του στην Προσοτσάνη μετά τον πόλεμο κ.ά.Φάκελος 1 Δράση στην Κατοχή (1941-1945) Επιστολές, ψηφίσματα, υπομνήματ...

Τριανταφυλλίδης, Αθανάσιος