Ηλεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ηλεία

Αντίστοιχοι όροι

Ηλεία

Σχετικοί όροι

Ηλεία

1 αποτελέσματα από Ηλεία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Ξύδης, Θεόδωρος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 10/07
  • Αρχείο
  • 1927-1986

Χειρόγραφα, δακτυλόγραφα, σχεδιάσματα και δημοσιεύσεις ποιημάτων και κριτικών μελετών του Θ. Ξύδη πάνω σε θέματα που αφορούν την αρχαία, μεσαιωνική και νεοελληνική γραμματεία (κυρίως τη βυζαντινή υμνογραφία, το έργο του Ά. Σικελιανού και του Κ. Πα...

Ξύδης, Θεόδωρος