Κρέστενα Ηλείας

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κρέστενα Ηλείας

Αντίστοιχοι όροι

Κρέστενα Ηλείας

Σχετικοί όροι

Κρέστενα Ηλείας

1 αποτελέσματα από Κρέστενα Ηλείας

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Παπαδάς, Δημήτριος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 8/03
  • Αρχείο
  • 1946-1980

Αλληλογραφία, τεχνικά σχέδια, πρακτικά Δ.Σ., φύλλα τοπικών εφημερίδων, και Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, χειρόγραφες σημειώσεις (ανάμεσά τους και εκτενές βιογραφικό σημείωμα), φωτογραφίες κ.ά. που αφορούν τη δράση του Δημητρίου Παπαδά ως μέλους και ...

Παπαδάς, Δημήτριος